ODTÜ enerji malzemeleri araştırma merkezi kuracak

0

ODTÜ enerji malzemeleri araştırma merkezi kuracak. ODTÜ enerji malzemeleri üzerine ulusal ve uluslararası projelerin yürütüleceği Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENDAM) kuracak. Bugünkü Resmi Gazete’de ODTÜ tarafından kurulacak merkezle ilgili yönetmelik yayımlandı.

ORTA ENERJİ MALZEMELERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ KURACAK

Yönetmelikte merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetim organları ile ilgili düzenlemeler şöyle yer aldı:

ENDAM’IN AMAÇLARI NEDİR?

a) Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki hızlı gelişimini sürdürebilmesi için şebeke enerjisinin depolanmasına ilişkin uygun altyapının yerli olanaklarla oluşturulmasına katkıda bulunmak,
b) Şebeke dışı bağımsız birimlerin oluşumunu teşvik etmek sureti ile şebeke dışı depolama ihtiyaçlarına çözüm oluşturmaya yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak.
c) Savunma sanayisinin enerji kaynağı ihtiyacına cevap verecek teknolojileri geliştirmek ve prototip cihaz üretmek.
ç) Yeni, ara ve son ürünler geliştirmek ve bu ürünlerin ticarileştirilmesini teşvik etmek.
d) Akademi ve sanayi için nitelikli insan gücü yetiştirmek.

MERKEZİN FAALİYET ALANLARI NEDİR?

a) Enerji malzemeleri ve depolama cihazları alanında araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek.
c) Üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak.
ç) Öğrencilerin ilgili konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermek, tasarım, analiz, test ve teknoloji geliştirme desteği sağlamak.
f) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve toplumda enerji malzemeleri ve depolama cihazları konusunda farkındalık yaratmak.
g) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek.
ğ) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

MERKEZİN YÖNETİM ORGANLARI NASIL OLUŞACAK?

ODTÜ tarafından kurulacak merkezin müdürü rektör tarafından üniversitenin öğretim elamanları arasından 3 yıllığına görevlendirilir. Süresi sona erince de tekrar görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları müdürün önerisi üzerine rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu da 7 kişiden oluşur. Danışma kurulunda da alanında çalışan öğretim elemanlarının yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, diğer üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin temsilcilerinin de aralarında olabileceği 9 üyeden oluşur.

Paylaş

Yorumlar kapatıldı