2019 LGS örnek sorularını eğitimciler yorumladı

0

2019 LGS örnek sorularını eğitimciler yorumladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kasım ayının 2019 LGS örnek sorularını yayımladı. Eğitimciler 2019 LGS örnek sorularını nasıl yorumladı?

Eğitimcilere göre öğrenciler 2019 LGS’de de süre sorunu yaşayabilir. Sorular ezberden çok bilgiyi kullanma ve yorumlama becerilerini ölçüyor.

2019 LGS ÖRNEK SORULARINI EĞİTİMCİLER YORUMLADI

Eğitimciler 2019 LGS sorularını PISA sorularına benzetiyor.

İşte 2019 LGS sorularını inceleyen eğitimcilerin yorumları:

DOĞA KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL YORUMLADI?

MATEMATİK SORULARININ YÜZDE 50’Sİ KARE KÖKLÜ SAYILAR

Elvin Öven Güçbilmez: Matematik Bölüm Başkanı

24 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi, kasım ayı örnek sorularının hazırlığında da 8. sınıf müfredatına bağlı kalındığı söylenebilir. Yayımlanan örnek soruların içeriğinin yaklaşık yüzde 50’sini kare köklü sayılar oluşturuyor. Geriye kalan bölüm hem birinci eğitim öğretim dönemi, hem de ikinci eğitim öğretim döneminin konularını kapsamaktadır. Hem 22 Kasım, hem de 24 Ekim tarihinde yayımlanan örnek soruların tamamına yakınının matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediğine dikkat edilmelidir. Bu da geçtiğimiz yıl olduğu gibi, seçiciliği oldukça yüksek bir sınavın öğrencilerimizi beklediğini göstermektedir. Sorular incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların varlığı özellikle dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra soruların dilindeki farklılık ve hikayeleştirme doğru okuma ve okuduğunu yorumlayabilmenin önemini arttırmaktadır. Sorular yorumlama gerektirmesi özelliği ile PISA sınavları ile benzerlik göstermektedir. Soruların sadece %20’si öğrencilerin alışık olduğu yorum gerektirmeyen sorulardan oluşmaktadır. Soruların aynı zamanda uzun olması öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerini gerektirmektedir.

FEN SORULARINDE DENEY NEDEN ÖNEMLİ?

Rezan Bozkurt: Fen Bilimleri Bölüm Başkanı

Örnek sorular MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup  beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Geçtiğimiz yıl yapılan sınavda karşımıza çıkan deneysel düzeneklerin sorgulandığı, grafik, tablo ve görsel okuma sorularının yine örnek kitapçıkta da ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bu durumdan yola çıkarak laboratuvar kullanmanın özellikle deney düzenekli sorularda öğrencilerin başarısını doğrudan etkileyeceğine inanıyoruz. ‘Mevsimler ve İklim’ ünitesine ait üç sorunun bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır.  ‘DNA ve Genetik Kod’ ünitesine ait altı soru görsellerle ilişkili ve sayısal düşünme becerisini ölçmektedir.  ‘Basınç’ konusundaki bir sorunun ise bilgiyi kullanarak yorum yapabilme düzeyinde bir sorudan oluştuğunu görmekteyiz. Sayısal düşünme becerilerini artırmanın soruları çözerken avantaj sağlayacağına inanıyoruz.

TÜRKÇE SORULARI PISA VE ALES SORULARINA BENZİYOR

Hurihan Yıldırım Kurtaran: Türkçe Bölüm Başkanı

MEB’in kasım ayında açıklamış olduğu örnek soruların geçen yıl uygulanmış olan LGS’nin gelişmiş bir şekli olduğunu görüyoruz.  8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık verilmiş. Örnek sorularda tam da beklediğimiz gibi PISA ve ALES sınavlarında gördüğümüz “öncüle bağlı sorular”, “metin yorumlama”, “görsel okuma”, “grafik okuma” ile “sözel mantık soruları” yer alıyor. Paragraftaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlama aynı zamanda paragrafın cümlelerini doğru sıralama soruları da var. Dil bilgisi sorularında örnek olarak noktalama işaretleri ve fiil çatısı konusu görülüyor ki dil bilgisi konularının da yer alacağını ancak soruların “senteze” dayalı olacağını işaret ediyor. Örnek sorulara göre bu yılki sınav;  okuma-anlama becerileri, görsel ve grafik okuma becerileri, sözel mantık becerileri üst düzeyde gelişmiş öğrencileri belirleyecek.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK HARİTA SORULARINA DİKKAT

Ezgi Dursun: Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı

Öğrencilerimizin harita okuma becerisi gerektiren sorulara da hazırlıklı olmaları gerektiğini görüyoruz. Harita ve görsel içerikli sorular, LGS Sınavlarında geçtiğimiz yıllarla kıyasladığınızda örnek sorular içinde öğrencilerimizin alışık olmadığı bir soru tipidir. Harita bilgisi yeterli olmayan öğrencilerin bu konuya mutlaka ağırlık vermeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra kavram bilgisi, dikkat ve yorum becerisini ölçen iç içe geçmiş soru metinlerine ağırlık verilmiştir. Siyasi gelişmelerin verildiği karşılaştırmalı durum tablolarını yorumlamayı gerektiren ve ayırt edici soruların yer aldığını görüyoruz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUM VE SENTEZ İSTİYOR

Abdullah Albayrak: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı

Soruların bilgiye dayalı olmakla birlikte, yorum ve sentez düzeyinde olduğu görülmektedir. Sorulardaki paragrafların daha kısa olması tercih edilmiş;  dini kavramlar sosyal ve dini hayat ile ilişkilendirilerek sorulmuştur.

İNGİLİZCE’DE GÖRSELLERLE SUNULUYOR

Tuba Mumcu: İngilizce Bölüm Başkanı

Soruların anlamayı destekleyici görsellerle sunulduğunu görüyoruz. Sorularda öğrencilerin anlama ve bilgiyi kullanma becerileri ölçülmektedir. Sorularda dil bilgisi yapıları  ve günlük hayatta kullanılan ifadeler karşılıklı konuşma metinleri ve paragraflar içinde verilmiştir. Boşluk doldurma tarzındaki sorular öğrencilerin söz konusu durumu göz önünde canlandırması ve kolay analiz etmesini sağlamaktadır. Şimdiye kadar yayımlanan sorular incelendiğinde paragraf sorularının sınavda ağırlıklı olarak yer alacağını düşünüyoruz.

UĞUR OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE SORULARININ UZUNLUĞU SÜRE SORUNU YARATACAK

Handan Büke: Türkçe Ortaokul Bölüm Başkanı

Kasım ayı örnek LGS soruları bir önceki örnek sorularda olduğu gibi görsel yorumlama, metinden ya da görselden çıkarım yapma, metinler arası ilişki kurma, bilgiden çıkarım yapma gibi ölçme unsurları kullanılmıştır. Geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki (SBS ve TEOG ) sorulara benzer nitelikte hazırlanmıştır. Sorular uzunluğu nedeniyle öğrencilerin zamanı doğru değerlendirmesi önemlidir. Birkaç kazanımı bir arada kullanma becerisini ölçen sorulara yer verilmiş, soruların genelinde öğrencilerin dikkatini ölçmeye çalışılmıştır. Dikkati ölçme üzerinde durulmuştur, ezbere dayalı sorulara ağırlık verilmemiştir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULAR UZUN

Burcu Aksoy Sertkahya: Sosyal Bilgiler Ortaokul Bölüm Başkanı

Örnek sorulardaki paragraflar genel olarak uzun olup sorular paragraflardan ne anlaşıldığını sorgulamaya ve paragrafı yorumlamaya yöneliktir. Ayrıca neden sonuç ilişkisine dayalı harita bilgisini ölçen ve haritayı yorumlamayı gerektiren bir soru da sorulmuştur.

İNGİLİZCE SORULARI NE KADAR FARKLI?

Hüseyin Ala: Yabancı Dil Ortaokul Bölüm Başkanı

Ekim ayında yayınlanan örnek sorularla benzerlik içerisinde hazırlanan soruların yine geçen sene uygulanan sınavla arasında dikkat çeken farklılıklar bulunmaktadır.  Yayınlanan 1. ve 2. örnek sorular,  3. Ünite “In the Kitchen” kapsamında olup soru kökünde olumsuz yapı (1. Soru) ve “if” bağlacının kullanılması dikkat çekicidir. 4. soru tamamen yeni bir soru tipidir. İlk defa bir tabloyu bir diyalog takip etmiştir ve burada geçen yıl görsel kullanılmadan sorulan diyalog sorusunun da görsel ve veri ile desteklendiği görülmektedir.

  1. ve 4. Soruda, 2. Ünite “Teen Life” karşımıza çıkmış, diyaloğun görsel ve veri ile desteklendiği görülmektedir. Veri daha önceki örnekteki tablo yerine görselleştirilmiştir.
  2. soru alışılagelmiş bir soru tipidir ancak yine görsel desteği bulunmaktadır. Konu dağılımları açısından 5. soru ile şu anda MEB eğitim programlarında daha yeni geçilmiş olması gereken 4. ünite dahil edilmiştir.

Örnek sorular kapsamında, sürenin toplam sınavın tek oturumda tamamlanabilmesi açısından verimli kullanılması gerektiği kanısı oluşmaktadır.

MATEMATİK SORULARI ZAMANI İYİ KULLANMAYI İSTİYOR

Zuhal Namlısoy: Matematik Ortaokul Bölüm Başkanı

MEB kazanımlarına uygun, yoruma dayalı sorular hazırlanmıştır.

Bazı soruların fazla düşündürücü olmasından dolayı öğrencilerin zamanı iyi kullanması gerektiği gözlemlenmektedir.

Sorularda görselliğe önem verilmiş, bu durum yorum yaparken öğrencinin hayal etme gücünü harekete geçirmekte ve sorunun daha anlaşılabilir olmasını sağlamaktadır.

Soru metninden önce yazılan yönergeler, öğrencilere konu ile ilgili hatırlatmalar yapmaktadır. Bunun yanı sıra yönergeler öğrencilerin sorunun çözümüne ulaşmasında yol gösterici olmaktadır. Sorular, öğrencinin hem bilgisini, hem dikkatini ölçmekte hem de soruyu doğru yorumlayabilme gücünü ortaya çıkartmaktadır. 

SORULAR SADECE BİLGİYİ ÖLÇMÜYOR

Adil Kurt:  Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı:

LGS örnek sorularının geneline bakıldığında, soruların anlaşılır fakat yoruma dayalı olduğu görülmektedir. Detaylı bilgi ve düşünme becerisi gerektiren sorulardır.

Soruların geneli öğrencinin sadece bilgisini değil okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü de sorgulayan sorulardan oluşmuştur. Sorularda verilen ön bilgiler soruların çözümü için öğrenciyi ezberci yaklaşımdan çıkartmıştır. Liseye Geçiş Sınavı örnek soruları, PISA sınavı sorularını andırmaktadır.  İlerleyen süreçte eğitim planı içerisine daha fazla yorum yapma, analiz etme, mantık yürütme gerektirecek sorular dahil edilmelidir. 

Paylaş

Yorumlar kapatıldı