12’nci sınıf birinci dönem konuları nedir? 2020 YKS’de sorumlu olacağınız konular

0

12’nci sınıf birinci dönem konuları nedir? 2020 YKS’de sorumlu olacağınız konular. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) olduğu gibi bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin de 12’nci sınıf birinci dönem konularından  sorumlu olacaklarını açıklamıştı. Peki 12’nci sınıf birinci dönem konuları nedir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 YKS’ye girecek öğrencilerle ilgili açıklama yapmıştı. Selçuk, öğrencilerin de 9, 10 ve 11 sınıfların müfredatlarının tümünden ancak 12’nci sınıfın  birinci döneminden sorumlu olacaklarını söylemişti.Bu açıklamanın ardından ise okullar da öğrenciler de bu konuların hangileri olduğunu sormaya başladı.

12’NCİ SINIF BİRİNCİ DÖNEM KONULARI NEDİR? 2020 YKS’DE SORUMLU OLACAĞINIZ KONULAR

Buna yanıt ise MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndan geldi.  Kurum, 2020 YKS Güncellenmiş konu ve kazanımlarını açıkladı. Bunların içinde yalnızca 12 sınıf değil, 9-10-11’nci sınıfların konuları ve kazanımları da bulunuyor. Doğa Koleji bölüm başkanları da bu listeyi sadece 12’nci sınıf birinci dönem konuları olarak çıkardı.

İşte 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 2020 YKS’de sorumlu olduğunuz 12’nci sınıf birinci dönem konuları derslere göre şöyle:

 

 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI*
DÖNEM ÜNİTE/KONU KAZANIM
1. DÖNEM GİRİŞ ÜNİTESİ Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki.
1. DÖNEM GİRİŞ ÜNİTESİ Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki
1. DÖNEM GİRİŞ ÜNİTESİ Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler.
1. DÖNEM GİRİŞ ÜNİTESİ İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri
1. DÖNEM GİRİŞ ÜNİTESİ Kelimede Anlam.
1. DÖNEM HİKÂYE ( ÖYKÜ ) 1. 1960 sonrası dönemden dört hikâye örneği
1. DÖNEM HİKÂYE ( ÖYKÜ ) 2. Küçürek (minimal) hikâye örnekleri.
1. DÖNEM ŞİİR 1. Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışından üç şiir örneği
1. DÖNEM ŞİİR 2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan iki şiir örneği
1. DÖNEM ŞİİR 3. Millî Edebiyat anlayışını yansıtan iki şiir örneği.
1. DÖNEM ŞİİR 4. Garip akımından iki şiir örneği
1. DÖNEM ŞİİR 5. İkinci Yeni’den iki şiir örneği
1. DÖNEM ŞİİR 6. Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran modern şairlerden iki şiir örneği.
1. DÖNEM ŞİİR 7. 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir örneği.
1. DÖNEM ŞİİR 8. 1980 sonrası Türk şiirinden iki örnek
1. DÖNEM ŞİİR 9. Cumhuriyet sonrası halk şiirinden iki şiir örneği.
     

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı belirlenen tür isimleri üzerinden her yıl 7 ünite olacak şekilde 9’dan 12. sınıfa kadar sarmal bir şekilde işleniyor. Bu bilgi doğrultusunda şu bilinmelidir her ne kadar Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) 12. sınıfın ikinci döneminden sorumlu olmayacakları açıklandı. Ama öğrencilerimiz önceki yıllarda öğrendikleri için  roman ve tiyatro konularının tamamından sorumlular. Sadece deneme ve söylev konularından sorumlu değillerdir. 

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
DÖNEM ÜNİTE/KONU KAZANIM
1. DÖNEM 1. ÜNİTE:
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA
1.1. Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.
1.2. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder.
1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder.
1. DÖNEM 2. ÜNİTE:
MİLLÎ MÜCADELE
2.1. Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
2.2. Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
2.3. Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder.
2.4. Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar.
2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.
2.6. Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir.
2.7. Millî Mücadele sürecine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerin kişilik özellikleri ile faaliyetlerini ilişkilendirir.
1. DÖNEM 3. ÜNİTE:
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI
3.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar.
3.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar.
3.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
3.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.

3.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

3.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları kavrar.

3.8. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder.

 

COĞRAFYA DERSİNDE HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?

COĞRAFYA
DÖNEM ÜNİTE/KONU KAZANIM
1. DÖNEM Sıradışı Doğa Olayları 12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar.
1. DÖNEM Yarından Sonra 12.1.2. Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.
1. DÖNEM Ekonomik Faaliyet Türlerinin
Sosyal ve Kültürel Hayata Etkileri
12.2.1.Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder.
1. DÖNEM Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi 12.2.2.Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar.
1. DÖNEM Günümüz Dünyasından Geleceğin
Dünyasına
12.2.3.Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur.
1. DÖNEM Türkiye’de Bölge Sınıflandırması 12.2.4. Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder.
1. DÖNEM Bölgesel Kalkınma Projeleri 12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir.
1. DÖNEM Hizmet Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Kalkınmasına Etkisi 12.2.6. Hizmet sektörünün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar.
1. DÖNEM Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler 12.2.7. Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar.
1. DÖNEM Ulaşım Sistemeri ve Kalkınma 12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar.
1. DÖNEM Türkiye’deki Ulaşım Sistemleri 12.2.9. Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar.
1. DÖNEM Dünya Ticareti 12.2.10. Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder.
1. DÖNEM Türkiye’de Ticaret 12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar.
1. DÖNEM  Tarihî Ticaret Yolları 12.2.12. Tarihî ticaret yollarını Türkiye’nin konumu açısından
değerlendirir.
1. DÖNEM Türkiye’de ki Dış Tıcaret 12.2.13. Türkiye’nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder.
1. DÖNEM Ülkemizi Sembolize Eden Mekanlar 12.2.14. Türkiye’deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar.
1. DÖNEM Türkiye’nin Turizm Potansiyeli 12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar.
1. DÖNEM Türkiye’nin Turizm Politikaları 12.2.16.Türkiye’nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir.

 

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
DÖNEM ÜNİTE/KONU KAZANIM
1. DÖNEM 1. Din-Bilim İlişkisi 12.1.1. Din- bilim ilişkisini tartışır.
1. DÖNEM 2. İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi 12.1.2. İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir.
1. DÖNEM 3. İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları 12.1.3. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır.
1. DÖNEM 4. Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar 12.1.4. Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır
1. DÖNEM 5. Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler 12.1.5. Fâtır suresi 27-28. ayette verilen mesajları değerlendirir.
1. DÖNEM 1. Türklerin Müslüman Olmaları 12,2.1. Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar.
1. DÖNEM 2. Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler 12.2.2. Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
1. DÖNEM 3. Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet 12.2.3. Nisâ suresi 69. ayette verilen mesajları değerlendirir.

 

 

MATEMATİK DERSİNDE HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?

MATEMATİK
DÖNEM ÜNİTE/KONU KAZANIM
1.DÖNEM ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 12.1.2.1. Logaritma fonksiyonunu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer.
12.1.2.2.10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer.
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
12.1.3.1. Üstel ve logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır.
1.DÖNEM DİZİLER 12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar.
12.2.1.2. Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur.
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
12.2.1.4. Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları ile ilgili problemler çözer.
1.DÖNEM TRİGONOMETRİ 12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.
12.3.1.2. İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar.
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.
1.DÖNEM DÖNÜŞÜMLER 12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki
görüntüsünün koordinatlarını bulur.
12.4.1.2. Temel dönüşümler ve bileşkeleriyle ilgili problem çözer.

 

 

FİZİK DERSİNDE HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?

FİZİK
DÖNEM ÜNİTE/KONU KAZANIM
1. DÖNEM 12.1. Düzgün Çembersel Hareket
12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket
12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket
12.1.1.1. Düzgün çembersel hareketi açıklar ve günlük hayattan örnekler verir. a. Çembersel hareket çizgisel hızın büyüklüğünün sabit olduğu durumlarla sınırlandırılır.
12.1.1.2. Düzgün çembersel harekette periyot, frekans, çizgisel hız ve açısal hız kavramlarını açıklayarak birbirleriyle ilişkilendirir.
1. DÖNEM 12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket 12.1.1.3. Merkezcil ivmeyi çizgisel hız vektörünün yönündeki değişime bağlı olarak açıklar. a. Öğrencilerin çembersel harekette çizgisel hız vektörünü çember üzerinde iki farklı noktada çizerek merkezcil ivmenin şiddetini bulmaları ve yönünü göstermeleri sağlanır.
1. DÖNEM 12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket 12.1.1.4. Düzgün çembersel harekette merkezcil ivmeye sebep olan kuvvet ile cismin kütlesi, çizgisel hızı ve dönme yarıçapı arasındaki ilişkiyi keşfeder. a. Öğrencilerin deney yaparak merkezcil kuvvetin matematiksel modelini çıkarmaları sağlanır.
1. DÖNEM 12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket 12.1.1.5. Günlük hayatta düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. a. Öğrencilerin yatay ve düşey zeminde düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin serbest cisim diyagramlarını çizmeleri ve tartışmaları sağlanır. b. Düzgün çembersel harekette konum, hız ve ivme denklemlerine girilmez.
1. DÖNEM 12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket 12.1.1.6. Yatay, düşey ve eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartlarını açıklar. a. Öğrencilerin virajlarda hareket eden araçların, yatay/düşey düzlemde dönen cisimlerin ve benzerlerinin dönebilme şartlarını irdelemeleri ve problem çözmeleri sağlanır.
12.1.1.7. Düzgün çembersel hareketle ilgili günlük hayattan problem durumları tanımlar ve çözüme yönelik tasarımlar yapar.
1. DÖNEM 12.1.2. Dönerek Öteleme Hareketi 12.1.2. Dönerek Öteleme Hareketi
12.1.2.1. Öteleme ve dönme hareketini birbirleri ile karşılaştırır.
12.1.2.2 Eylemsizlik momentinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. a. Eylemsizlik momenti ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
12.1.2.3. Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. a. Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisi ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
1. DÖNEM 12.1.3. Açısal Momentum 12.1.3. Açısal Momentum
12.1.3.1. Açısal momentum kavramını açıklar. a. Öğrencilerin açısal momentum ve çizgisel momentum kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek açıklamaları sağlanır. b. Öğrencilerin açısal momentum kavramının bağlı olduğu değişkenleri açıklamaları sağlanır.
12.1.3.2. Açısal momentumun korunumunu açıklar ve örnekler verir. a. Açısal momentumun korunumu ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
1. DÖNEM 12.1.4. Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları12.1.4. Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları 12.1.4. Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları
12.1.4.1. Gök cisimlerinin dolanma hareketinin sebeplerini açıklar.
12.1.4.2. Kütle çekim kuvvetinin ve çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
12.1.4.3. Gök cisimlerinin hareketlerine örnekler vererek Kepler kanunlarını açıklar. a. Öğrencilerin gözlemevleri üzerine araştırma yapmalarına ve mümkünse gözlemevi ziyaretinde bulunmalarına imkân sağlanır.
12.1.4. Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları
12.1.4.1. Gök cisimlerinin dolanma hareketinin sebeplerini açıklar.
12.1.4.2. Kütle çekim kuvvetinin ve çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
12.1.4.3. Gök cisimlerinin hareketlerine örnekler vererek Kepler kanunlarını açıklar. a. Öğrencilerin gözlemevleri üzerine araştırma yapmalarına ve mümkünse gözlemevi ziyaretinde bulunmalarına imkân sağlanır.

 

FİZİK
DÖNEM ÜNİTE/KONU KAZANIM
1. DÖNEM 12.2. Basit Harmonik Hareket 12.2.1. Basit Harmonik Hareket 12.2.1. Basit Harmonik Hareket 12.2.1.1. Basit harmonik hareketi açıklar ve örnekler verir. 12.2.1.2. Düzgün çembersel ve basit harmonik hareket yapan yay ve sarkaç hareketleri arasındaki ilişkiyi açıklar. a. Yay ve sarkaçlar için uzanım, genlik, periyot, frekans, geri çağırıcı kuvvet ve denge noktası kavramları farklı harmonik hareket örnekleri ile açıklanır.
1. DÖNEM 12.2.1. Basit Harmonik Hareket 12.2.1.3. Basit harmonik harekette konumun zamana göre değişimini analiz eder. a. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak konum-zaman grafiğini çizmeleri ve matematiksel model ile göstermeleri sağlanır.
1. DÖNEM 12.2.1. Basit Harmonik Hareket 12.2.1.4. Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimini açıklar ve buna bağlı problemler çözer.
1. DÖNEM 12.2.1. Basit Harmonik Hareket 12.2.1.5. Esnek bir yayla ucuna bağlı bir cisimden oluşan sistemde ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. a. Öğrencilerin deney yaparak periyoda etki eden değişkenleri belirlemeleri ve matematiksel modeli oluşturmaları sağlanır.
1. DÖNEM 12.2.1. Basit Harmonik Hareket 12.2.1.6. Basit sarkaç ve esnek bir yayla ucuna bağlı bir cisimden oluşan sistemin periyodu ile ilgili hesaplamalar yapar. a. Esnek yayların hareketi tek boyut ile sınırlandırılır
1. DÖNEM 12.3. Dalga Mekaniği 12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı 12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
12.3.1.1. Su dalgalarında kırınım olayının dalga boyu ve yarık genişliği ile ilişkisini belirler. a. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak elde edilen verilerden sonuçlar çıkarmaları sağlanır.
1. DÖNEM 12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı 12.3.1.2. Su dalgalarında girişim olayını analiz eder. a. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak girişim desenini çizmeleri sağlanır. b. Girişim ve kırınımla ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
1. DÖNEM 12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı 12.3.1.3. Işığın tek yarıkta kırınımına ve çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri analiz eder. a. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak girişim desenini çizmeleri sağlanır. b. Tek ve çift yarıkta kırınımla ilgili matematiksel işlemlere girilmez. c. İnce zarlarda girişim, hava kaması ve çözme gücü konularına girilmez.
1. DÖNEM 12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı 12.3.1.4. Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek, ışığın dalga doğası hakkında çıkarımlar yapar.
12.3.1.5. Doppler olayının etkilerini açıklar ve doppler olayına günlük hayattan örnekler verir. a. Doppler olayı ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

 

KİMYA DERSİNDEN HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?

 

 

KİMYA
DÖNEM ÜNİTE/KONU KAZANIM
1. DÖNEM KİMYA VE ELEKTRİK 12.1.1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
1. DÖNEM KİMYA VE ELEKTRİK 12.1.2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
1. DÖNEM KİMYA VE ELEKTRİK 12.1.3. Elektrot Potansiyelleri
1. DÖNEM KİMYA VE ELEKTRİK 12.1.4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi
1. DÖNEM KİMYA VE ELEKTRİK 12.1.5. Elektroliz
1. DÖNEM KİMYA VE ELEKTRİK 12.1.6. Korozyon
1. DÖNEM KARBON KİMYASINA GİRİŞ 12.2.1. Anorganik ve Organik Bileşikler
1. DÖNEM KARBON KİMYASINA GİRİŞ 12.2.2. Basit Formül ve Molekül Formülü
1. DÖNEM KARBON KİMYASINA GİRİŞ 12.2.3. Doğada Karbon
1. DÖNEM KARBON KİMYASINA GİRİŞ 12.2.4. Lewis Formülleri
1. DÖNEM KARBON KİMYASINA GİRİŞ 12.2.5. Hibritleşme-Molekül Geometrileri
     

 

 

BİYOLOJİ DERSİNDE HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?

 

ÜNİTE/KONU KAZANIM
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 12.1.1.1. Nükleik asitlerin keşif sürecini özetler.
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 12.1.1.2. Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar.
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 12.1.1.3. Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar.
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 12.1.1.4. DNA’ nın kendini eşlemesini açıklar.
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi 12.1.2.1. Protein sentezinin mekanizmasını açıklar.
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi 12.1.2.2. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramlarını açıklar.
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi 12.1.2.3. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar.
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi 12.1.2.4. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının insan hayatına etkisini değerlendirir.
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
12.2.1. Canlılık ve Enerji
12.2.1.1. Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar.
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
12.2.2. Fotosentez
12.2.2.1. Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular.
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
12.2.2. Fotosentez
12.2.2.2. Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar.
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
12.2.2. Fotosentez
12.2.2.3. Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir.
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
12.2.3. Kemosentez
12.2.3.1 Kemosentez olayını açıklar.
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
12.2.4. Hücresel Solunum
12.2.4.1. Hücresel solunumu açıklar.
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
12.2.4. Hücresel Solunum
12.2.4.2. Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar.
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
12.2.4. Hücresel Solunum
12.2.4.3. Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

 

 

 

Paylaş

Yorumlar kapatıldı

  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d