2019 AYT soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi?

0

2019 AYT soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi? Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi’ni(AYT) eğitimciler nasıl değerlendirdi?

Eğitimcilere göre eşit ağırlık ve sayısal puanların belirlenmesinde matematik belirleyici olacak. Biyoloji soruları ise hem çeldiricileri güçlü hem de bu yıl zor yani seçiciydi. Fen bilimleri testinin sorularını biyoloji soruları oluşturdu.

Sınav genel olarak 2019 AYT soruları için 2018 AYT’ye göre daha zor olduğu belirtildi.

2019 AYT SORULARI: EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Doğa Koleji, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları ile Nesibe Aydın Okulları, MEF Lisesi öğretmenlerinin 2019 AYT soruları ile ilgili değerlendirmeleri şöyle oldu:

MATEMATİK SORULARI

Eşit ağırlık ve sayısal puanların belirlenmesinde etkili olacak. Hemen hemen bütün konulardan sorular sorulmuş. Uzun işlem içermeyen, daha çok yoruma dayalı sorular. Bu iki puan türünün oluşumunda da matematik soruları belirleyici olacak. Özellikle fonksiyon ve polinom soruları belirleyici olur. 12. sınıf konularındaki türev ve integral kazanımlarının azaltılmasına rağmen sınavdaki soru sayısı ve zorluk derecesi azalmadı. Geometri soruları klasik sorular değildi. Öğrenciler, geometrik şekilleri öncüllere göre kendileri çizdi. Geometri soruları seçici ve  analitik ağırlıklı.

FİZİK SORULARI

Sınav soruları bilgiyi bilen ve özümsemiş olan öğrencilerin yorumlayabileceği türden. Ayırt edici sorular var. Analiz ve sentez istedi. Orta düzeyde zorluğu var. Fizik sorularına sadece formül ve işlem mantığı ile yaklaşan öğrenciler zorlandı.

KİMYA SORULARI

Organik Kimya sorularının bilgiyi yorumlama, Anorganik Kimya sorularının bilgi ve işleme dayalı. Sorular çok netti, öğrencilerin anlamakta zorlanmayacağı tarzdaydı. Hemen her konudan soru çıktı.

BİYOLOJİ SORULARI

Sorular genellikle öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçen niteliktedir. Biraz zor sorular. Soruların yoğun bilgiye dayalı, çeldiricileri güçlü. Fen bilimlerinin belirleyicisi biyoloji soruları oldu.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Eşit ağırlık ve sözel puanların oluşmasında etkili olacak bu sorularda yorum ve bilgiyi iç içe kurgulayan kimi sorular öğrenciden dikkat istedi.  Dikkat çekici nokta ise dört yıllık edebiyat müfredatından soruların neredeyse eşit dağılımlı sorulması oldu. Geçmiş yıllarda Cumhuriyet dönemi ya da Divan Edebiyatı gibi konular testin odak noktaları oluyordu. Bu yıl bu odak noktalarından çıkıldı, adaylar tüm müfredatı ölçen sorularla karşılaştı. Dolayısıyla, ölçme değerlendirme açısından daha güçlü. Sınavın dikkat çekici diğer noktası da metin tahlili sorularının önem kazanması oldu. Sınav orta düzeyde bir zorluğa sahipti ve müfredat dışı bir soru yoktu.

TARİH SORULARI

Hem sosyal-1 hem sosyal-2 soruları 9, 10 ve 11. sınıf müfredatlarından geldi. Her iki bölümde de sorular arasında kavram bilgisine dayalı ve paragraftaki bilgilerden yola çıkarak yorum yapma becerisini ölçen sorular vardı.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Sosyal Bilimler-2 bölümünde Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinden soru gelmemesi dikkat çekiciydi.

COĞRAFYA SORULARI

Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 coğrafya soruları, 11 ve 12. sınıf lise müfredatından geldi. 2018 AYT’den farklı olarak Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 bölümünde 9 ve 10. sınıf müfredatından 1 soruya sınavda yer verildi.

Geçen yıllara göre harita bilgisi isteyen sorular, yerini daha çok güncel bilgi ve yorum içerikli sorulara bıraktı. Genel itibari ile nüfus, ekonomik coğrafya, küresel örgütler, çevre sorunları, doğal afetler, doğal kaynaklar gibi güncel konular önem kazandı.

FELSEFE GRUBU SORULARI

Psikoloji soruları hayata ilişkin yorumlarla çözülebilir nitelikte. Ancak Sembolik Mantık soruları öğrencileri zorladı. Yine de geçen yıla göre daha kolay bulundu. Kavram bilgisi gerektiren sorular da vardı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI

Sorular öğrencilerin daha çok bilgisini ölçecek nitelikte. Hinduizm ile ilgili sorunun bilgi isteyen ancak cevabı yaygın olarak bilinen bir kavram olduğu için zor olmadığı düşünülebilir.

 

Paylaş

Yorumlar kapatıldı