3 yanlış 1 doğruyu götürecek

0

3 yanlış 1 doğruyu götürecek. 1.2 milyon öğrenci ve velisinin aylardır beklediği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kılavuzu yayımlandı. Kılavuzla birlikte sınavla öğrenci alan okulların listesi de çıktı. Toplam 1368 lise sınavla öğrenci alacak. Bu liselerin kontenjanı da 126 bin 510.  Ama birçok ilde Anadolu lisesi olmadığı ve ağırlıklı olarak meslek ve imam hatip liselerinin sınavla öğrenci alacakları görülüyor.

3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Sınav için başvurular bugün başlıyor. Sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürecek.  MEB soru başına düşen süreyi değiştirmedi. 1.5 dakika olacak.

Başvurular 11-18 Nisan tarihleri arasında yapılacak.  Başvurunun okul müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanması gerekiyor aksi halde geçersiz sayılacak. Öğrencilerin sınava başvurularının yapılmasından velileri, bilgilendirilmelerinden ise okul müdürleri sorumlu.

 

SINAV SONUCU 22 HAZİRAN’DA

 

Sınava giriş belgeleri 22 Mayıs’ta yayımlanacak. Sınav 2 Haziran’da yapılacak ve 22 Haziran’da da sınavın sonuçları açıklanacak.

 

HANGİ OKULLAR SINAVLA ALACAK?

Fen liseleri,

Sosyal bilimler liseleri

 Proje uygulayan eğitim kurumları

 Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları

İKİ TEST ARASINDA 45 DAKİKA MOLA VAR

 

Sınav illerin dışında gerekli görüldüğü durumlarda ilçe merkezlerinde de yapılacak. Yurtdışında en az 10 öğrenciyle sınav yapılacak. Sınavın birinci bölümü saat 9.30’da ve ikinci bölüm 11.30’da başlayacak. Öğrencilerin saat 09.00’da sınav için hazır bulunmaları gerekiyor.

 

SORU BAŞINA 1.5 DAKİKA SÜRE

 

Sınav soruların 8’inci sınıf öğretim programlarını kapsayacak. 3 yanlış 1 doğruyu götüren sınav çoktan seçmeli 90 sorudan oluşacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacak. İki bölüm arasında 45 dakikalık mola olacak. Sözel bölümde,  8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

 

SINAVIN KAPSAMI NE OLACAK?

 

Kılavuzda sınav sorularıyla ilgili şu açıklama yer alıyor: Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular.

 

SINAV SORULARININ DAĞILIMI ŞÖYLE OLACAK

BİRİNCİ BÖLÜM: SÖZEL ALAN

Türkçe: 20

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10

Yabancı Dil: 10                                             

Toplam: 50 

 

İKİNCİ BÖLÜM: SAYISAL ALAN

Matematik: 20

Fen Bilimleri: 20       

Toplam: 40 

 

SINAV NASIL UYGULANACAK?

Sınav 09.30’da başlayacak ancak öğrencilerin saat 09.00’da sınava giriş belgelerindeki binalarda olması gerekiyor. Bu da öğrencinin kendi okulu dışında başka okullarda da sınava girebileceğini gösteriyor. Sınav ağırlıklı illerde ama gerekli görüldüğü takdirde ilçelerde de yapılmasına karar verilecektir deniliyor. Yani bazı ilçelerde sınav olabilecek.

 

SINAVA 15 DAKİKA GEÇ KALMA HAKKI VAR

                                                                                                               

Salon görevlilerinin kararıyla sınava 15 dakika geç kalan öğrenci sınava alınacak. Ama ek süre verilmeyecek. Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olacak. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru. Kopya çekenin sınavı iptal edilecek.

 

3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK

 

Sınavdan tek puan türü çıkacak. 3 yanlış bir doğruyu götürecek.  Cevap anahtarında hata soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

MAHKEME KARARIYLA İPTAL EDİLİRSE NE OLACAK?

 

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkarsa iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılacak ve geçerli soruların puan değeri hesaplanarak yeniden puanlama yapılacak.

TESTLERİN KATSAYILARI NE OLDU?

 

Türkçe 4

Matematik 4

Fen Bilimleri 4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  1

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  1

Yabancı Dil 1

 

Paylaş

Yorumlar kapatıldı