Araştırma üniversiteleri için 5 aday daha belirlenecek

0

Araştırma üniversiteleri için 5 aday daha belirlenecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç sayıları 11 olan araştırma üniversitelerine 5 aday üniversite daha belirleneceğini söyledi.

Saraç, İhtisaslaşma Projesi kapsamındaki araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin rektörlerinin katıldığı Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı’na katıldı.

YÖK Başkanı Saraç, Türk Yükseköğretimi’ni bilim ve eğitim alanında dünyada rekabet edebilir, hatta yön gösterir bir düzeye taşımak için birlikte azami gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Saraç, OECD verilerine göre, Türkiye’nin 2015-2025 döneminde yüzde 4.9’luk yıllık ortalama büyüme oranı ile OECD’ye üye ülkeler arasındaki en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olacağını vurguladı. Saraç, Türkiye’nin, günümüzde yaşamı daha iyi kılan tüm teknolojik ve bilimsel gelişmelere katkı sunması, tercih edilir bir paydaş olması ve çığır açıcı fikirlerle akademik arenada yer alması için üniversitelere büyük rol düştüğünü dile getirdi.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ İÇİN 5 ADAY DAHA BELİRLENECEK

Saraç, YÖK olarak; güçlü Türkiye hedefi ile uyumlu biçimde, yayınlarıyla, eğitimiyle, mezunları ile milli ve yerli teknolojinin alt yapısını oluşturacak üniversiteleri inşa etmek üzere kararlı ve isabetli adımlar attıklarını söyledi. Saraç, bu süreçte özellikle araştırma üniversitelerinin güçlü dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Saraç, dünya geneline bakıldığında araştırma üniversiteleri için küresel bilgi ekonomisinin merkezinde olduğunu ve aynı zamanda kendi ülkelerindeki ulusal yükseköğretim sistemlerinin zirvesinde yer aldığına dikkat çekti. Saraç, büyük uluslararası fonlardan (Horizon 2020 gibi) faydalanma oranının yükselmesi olduğunu vurguladı. Saraç, şöyle dedi:

“Burada iki noktanın altını çizmek istiyorum. İlki proje ortaklıklarında kurumlarımıza düşen payın artması ikincisi ise yürütücü olarak yer aldığımız projelerin artması. Nasıl önde gelen indekslerde yayınları takip ederken basitçe yayın sayılarını değil etki faktörü yüksek dergilerdeki yayınların artmasını önemsiyor ve takip ediyorsak, uluslararası projelerde de üniversitelerimizin proje bütçelerinde aldığı payı arttırmalarını ve proje konsorsiyumlarında yürütücü rolünü daha fazla üstlenmelerini bekliyoruz.”

SAYILARI ARTMAYACAK

Saraç, a​raştırma üniversitelerinde “Bilginin yayılması ve yenilikler”, “ekonomik gelişme”, “gelişmiş yeteneklerle donatılmış beşeri sermaye” ve “toplumsal refah ve yaşam kalitesine katkı” olmak üzere 4 temel alandaki işlevsel etkilerden söz edildiğine değindi. Saraç, araştırma üniversitelerinin 11 olan sayısını artırmayacaklarını, sistemde 5 aday araştırma üniversitesinin bulunduğunu dile getirdi. Saraç, şöyle dedi:

“Önümüzdeki haftalarda araştırma üniversiteleri için yeni aday aday üniversiteler için çağrıya çıkacağız. Sistem için 5 aday adayı üniversite daha belirleyeceğiz. Araştırma ve aday araştırma üniversitelerine kadro takviyesi bu yıl da devam edecek.”

 ​

 

Paylaş

Yorumlar kapatıldı