Danıştay sözleşmeli öğretmenlikle ilgili ne dedi?

0

Danıştay sözleşmeli öğretmenlikle ilgili ne dedi? Danıştay sözleşmeli öğretmenlerin istihdamına yönelik “sözlü sınav konuları ve ağırlıkları” başlıklı 11. Maddesine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan kararı yazılı açıklamayla duyurdu. Geylan, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için dava açtıklarını hatırlattı.

DANIŞTAY SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKLE İLGİLİ NE DEDİ?

Geylan, davada yürütmeyi durdurma taleplerinin reddedilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun sendikanın itirazını görüştüğünü aktardı. Geylan,  Kurulun, yönetmeliğin “sözlü sınav konuları ve ağırlıkları” başlıklı 11. maddesinin yürütmesinin durdurulması kararı verdiğini açıkladı.

Geylan’ın açıklamaları şöyle:

SÖZLÜ SINAVLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

“Buna gerekçe olarak da ‘sözlü sınav’ ibaresine yer verildiği halde, madde içeriğinde sadece mülakata yönelik değerlendirmelere yer verildiği, sözlü sınavın amacı olan bilgi ölçmeye yönelik hususlara yer verilmediği bu nedenle hukuka uyarlılık bulunmadığı belirtildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ayrıca, yönetmeliğin 18. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, ‘Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması” ibaresine de yürütmeyi durdurma kararı verdi. “Kararda, sözleşmeli öğretmen olarak atanabilmek için, KPSS için belirlenen taban puan veya daha yüksek puan almak, sözlüde başarılı sayılmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımanın yanında bazı özel şartları haiz olmak gibi birtakım koşulların sağlanmasının gerekli olması göz önüne alındığında, sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı il içinde alanında ihtiyaç bulunmaması durumunda, ihtiyaç olan ve sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilecek illerde istihdam edilmesi hakkaniyet gereği olup, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilebileceğine ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık görülmediği ifade edildi.”

KARAR İDAREYİ BAĞLAYACI NİTELİKTE

Geylan, kararın öğretmenler için olumlu olduğunu ifade etti. Geylan şöyle dedi:  “Bu karar, idareyi bağlayıcı niteliktedir. Tüm öğretmenlerin sadece kadrolu ve KPSS puan üstünlüğüne göre atanmasını talep eden sendikamızın hukuki ve demokratik mücadelesi devam edecektir.”

Paylaş

Yorumlar kapatıldı