Eğitim Sen öğretmenlere ‘müfredat dışına’ çıkın diyecek

0

Eğitim Sen öğretmenlere ‘müfredat dışına’ çıkın diyecek. 13 Ocak’ta açıklanan yeni müfredat ile ilgili tartışmalar hiç son bulmuyor. Önce müfredatta evrim teorisinin olmadığı, Charles Darwin’in çıktığı görüldü, ardından da Atatürk ve Cumhuriyet’in ilk yıllarının “tırpan” yediği anlaşıldı. İsmet İnönü ünitesinin çıkarıldığı yeni müfredata cihat girdi. Eleştiriler yeni müfredatta bilim ve laikliğin yok edilmek istendiği üzerinde toplandı.

Yeni müfredat ile ilgili bir çalışma da Eğitim Sen tarafından yapıldı. Eğitim Sen öğretmenlere müfredatın bu haliyle geçmesi durumunda “müfredat dışına çıkın” diyecek. Eğitim Sen öğretmenlere müfredat dışına çıkarak, laiklik ve bilimi savunmaları çağrısında bulunacak.

120 bin üyesi olan Eğitim Sen’in Genel Bakanı Kamuran Karaca Eğitim Sen öğretmenlere yapacağı çağrıyı anlattı.

EĞİTİM SEN ÖĞRETMENLERE ÇAĞRI YAPACAK
Karaca yeni müfredatı incelemek için komisyon oluşturduklarını söyleyerek, saptama ve önerilerini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sunacaklarını söyledi. Bunların dikkate alınmadan yeni müfredatın yaşama geçmesi durumunda ise Eğitim Sen öğretmenlere müfredat dışına çıkmaları çağrısı yapacak. Eğitim Sen öğretmenlere bilim ve laikliği savunma çağrısında bulunacak.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca şu açıklamalarda bulundu:
“Biz bilimden yana, ülkenin değerlerinden yana, herkese eşit mesafede duran, demokratik öncelikleri de koruyan yerden, laikliği-bilimselliği anlatmaya devam edeceğiz. Bunu hükümet karşıtlığı olarak yapmayacağız. Bu ülkenin çocuklarına olan eğitim borcumuz yönüyle yerine getirmeye çalışacağız. Kendi kendimizi kandırmayacağız. Okullardaki Eğitim Sen üyeleri ve bilimsel demokratik eğitimi savunan tüm öğretmenlere çağrıda bulunacağız. Zorlama ve dayatmalar artık bir yerde tıkanma noktasına geldi, geçiyor. Bütün insanların sabrı taşıyor. Eğitim Sen olarak bizim de sabrımız taşıyor. İnanç ve dinin sürekli eğitime ve siyasete malzeme yapılması, buradan da iktidarlarını sürekli ayakta tutma eğilimlerine karşı biz üzerime düşeni yapacağız. Yaşanacakların sorumlusu hükümettir.”

Karaca yeni müfredatta laik ve bilimsel unsurlar ayıklanırken, “milli ve manevi değerler” adı altında ‘yeni Osmanlıcılık’ izlerinin belirginleştirildiğini anlattı. Cumhuriyet değerlerinin müfredattan çıkarılmasının okullarda öğretmenler ve velileri karşı karşıya getireceğini anlatan Karaca, müfredatta Atatürk ve Cumhuriyet’in ilk yılları ile ilgili bilgilerde ciddi bir ayıklanma yapıldığını, yerine Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili ayrıntılı bilgiler eklendiğini vurguladı.

TEKKE VE ZAVİYELER KAVRAMLAR ARASINDA
* “Ortaöğretim Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi” dersi öğretim programında “Türklerde Eğitim ve Bilim” başlığı altındaki alt başlıklardan bazıları şöyle: Kavramlar ve terimler: Ozan, tekke, zaviye, sahn-ı seman, darülmuallimat, Darülfünun, Enderun.
* 12 Hayvanlı Türk Takvimi örneğinden yola çıkılarak ilk Türk devletlerinde bilim anlayışı ele alınır.
* Uygurlar Dönemi eğitim ve bilim faaliyetleri ele alınır.
* İlk Müslüman Türk Devletlerinde Eğitim ve Bilim:
* Mescit, ribat, tekke ve zaviyelerin eğitimdeki rolüne değinilir.
* Nizamiye Medreselerinin kuruluş amacı ve işlevleri ele alınır.
* Ahiliğin mesleği eğitimdeki rolüne yer verilir.
* Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi üzerinden ilk Müslüman Türk Devletlerinde tıp alanındaki gelişmelere yer verilir.

Paylaş

Yorumlar kapatıldı