Hem müdüre hem öğretmene nöbet

0

Öğretmene nöbet uygulaması bundan monra müdür yardımcılarını da kapsayacak. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmene nöbet ile ilgili düzenleme yaparak, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımladı. 2016 Haziran’da yayımlanan yönetmeliğe göre sadece öğretmenler değil, müdür yardımcıları da bundan sonra nöbet tutacak. Nöbet ile ilgili düzenlemeler şöyle:

ÖĞRETMENE NÖBET MÜDÜR YARDIMCISINI DA KAPSIYOR
Daha önceki mevzuatta sadece öğretmenlere yönelik hükümler içeren okullardaki “öğretmene nöbet” görevi müdür yardımcıları için de uygulanmak üzere yeniden tanımlandı. Buna göre, müdür yardımcıları, okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirecek, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izleyecek, nöbet raporlarını inceleyecek ve varsa sorunları müdür başyardımcısına veya müdüre bildirecek.

ANA SINIFI İÇİN DE ÖĞRETMENE NÖBET VAR
Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutacaklar. Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilecek. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutacak.

ÖĞRETMENE NÖBET KAÇ SAATLE SINIRLANDIRILDI?
Öğretmenler, okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutacak.

HANGİ ÖKULDA NÖBET TUTACAK?
Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutacak.

ÖĞRETMENE NÖBET UYGULAMASINDA MUAFİYET VAR MI?
Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmene nöbet görevi verilmeyecek. Ancak ihtiyaç duyulması halinde bu öğretmene nöbet görevi verilebilecek. Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmeyecek. Öğretmene nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce başlayacak ve son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erecek. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilecek.

ÖĞRETMENE NÖBET DÜZENLEMESİNDE CEZA VAR
Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılacak. Öğretmene nöbet uygulamasında uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek, okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanacak. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı olarak duyurulacak. Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılacak.Tepki çeken öğretmene nöbet uygulaması artık müdür yardımcılarını da kapsıyor. Başta okul öncesi öğretmenleri gibi müdür yardımcıları da nöbet tutacak.

Paylaş

Yorumlar kapatıldı