Hem öğrenciye hem hocaya af geldi

0

Hem öğrenciye hem hocaya af geldi. Üniversite affı hem öğrencileri hem de akademisyenleri kapsıyor. Yaklaşık yarım milyon üniversitelerden ilişiliği kesilenler için af gelirken, ÖYP kadrolarından çıkarılanlar için de af var.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kabul edildi. Düzenlemelerden biri üniversite affı oldu. Yarım milyondan fazla kişinin bu aftan yararlanması bekleniyor. Bir diğer madde ise Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında bulunanları kapsadı.

HEM ÖĞRENCİYE HEM HOCAYA AF GELDİ

Tasarının yasalaşmasıyla Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındakiler için de düzenleme geldi.  Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesinin (a) fıkrasına göre araştırma görevlisi kadrosuna atanan ancak statüleri değiştirilen ÖYP’lilere yeniden atanma hakkı getirildi.  

ÖYP KADROLARINDA BULUNANLARI KAPSADI

Buna göre yeniden atamaları yapılmayanlardan devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile aynı kapsamda lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin atamaları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat edilmesi halinde, ilgili üniversite tarafından Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesinin (a) fıkrası kapsamında yeniden yapılacak.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri, ihtiyaç halinde başka üniversitelerde de görevlendirilebilecek.

HANGİ ÖYP’LİLER YARARLANABİLECEK?

Başarısızlık ile ÖYP kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamayanlar yararlanamayacak. Ayrıca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesilenler, düzenlemeden hariç tutulacak.

YARIM MİLYON ÖĞRENCİYE AF

Aynı zamanda üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere de af geldi. Üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

AFTAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerde olanlar ise terhislerini takip eden iki ay içinde başvurabilecek.

İLİŞİĞİ KESİLENLERE YATAY GEÇİŞ HAKKI DA TANINDI

Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde yaşadıkları ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecek.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçişte bulunabilecek.

 

 

 

Paylaş

Yorumlar kapatıldı