İlkokulda 2 saat Türk işaret dili dersi

0

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir ilke imza attı. Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanan ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için Türk işaret dili dersi öğretim programı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımlandı.

İŞARET DİLİ DERSİ STANDARTI
Türkiye’deki işitme engelli öğrenciler arasında kullanılan işaret dilinde temel düzeyde bir standart geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen program, “öğrenci merkezlilik, aktif öğrenme, esneklik, disiplinler arası tematik desen” esaslarına dayalı ve “etkinlik temelli bir yaklaşımla” hazırlandı. Türk işaret dili dersi, işitme engelliler ilkokullarının 1, 2 ve 3. sınıflarında haftada 2’şer saat okutulacak.

“Türk İşaret Dili” dersi 1. sınıf öğretim programında, öğrencilerin günlük hayatlarında sıkça kullandıkları temel sözcüklerin ve kavramların işaret dilindeki karşılıklarının tanıtılarak, temel işaret dili dağarcığının oluşması hedeflendi. Bu sınıf düzeyinde, öğrencinin kendisi ve yakın çevresinden başlayarak, yaşadığı sosyal çevrede kullanması muhtemel 624 sözcüğe yer verildi.

171 YENİ SÖZLÜK OLUŞTURULDU
İlkokul 2. ve 3. sınıflar öğretim programları, öğrencilerin günlük hayatlarında ve yakın çevrelerinde sıklıkla kullanabilecekleri örnek sözcükler, cümleler, diyaloglar ve konularla özgün bir program tasarımı olma özelliği de taşıyor. 2. sınıfta 1. sınıfa ek olarak 158 yeni sözcüğe, 3 sınıfta ise 171 yeni sözcüğe yer verildi. Tüm sınıf gruplarında toplamda 953 sözcüğün öğretimi hedeflendi.

TEMEL AKADEMİK BECERİLER İÇİN
Türk işaret dili dersi 2 ve 3. sınıf öğretim programları özellikle temel akademik becerilerin öğretiminin gerçekleştirildiği hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri gibi derslerle ilişkilendirildi. Öğrencilerin bu derste edinecekleri becerileri farklı derslere transfer edebilmelerini sağlayacak disiplinler arası bir anlayış benimsendi. Buna göre programda, “kendimi tanıyorum, okulumu seviyorum, ailem ve evim, oyun, spor ve sağlık, yiyecek ve içecekler, taşıtlar ve trafik, ülkemi seviyorum” gibi temalar ve ilkokul hayat bilgisi dersinin yanı sıra temel matematik ve fen kavramlarının verildiği temalar ile matematik, fen bilimleri derslerinin mevcut temaları eş güdümlü olarak planlandı.
Böylelikle öğrencinin Türk işaret dili dersinde edindiği işaretleri diğer derslerde de kullanması sağlanacak. Bu yolla öğrenmenin kalıcılığına ve işitme engelli öğrencilerin akademik başarılarının artmasına imkân tanınabilecek. İşitme engellilerin kendi aralarında ve işitenlerle iletişim kurmalarına katkıda bulunacak bu programlarla aynı zamanda işitme engellilerin iletişim kurmalarında sorun yaratabilen yöresel ve bölgesel farklılıkların azaltılması ve ortak bir işaret dilinin oluşturulması da hedefleniyor.

Paylaş

Yorumlar kapatıldı