LGS ocak ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdiler?

0

LGS ocak ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdiler? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 7 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlık için örnek soruları yayımlamaya devam ediyor. 4’üncü örnek soru kitapçığında LGS ocak ayı soruları yayımlandı.

LGS ocak ayı örnek soruları incelendiğinde her zaman olduğu gibi yine sorular okumaya, anlamaya, yorum ve çıkarım yapmaya dayalı olduğunu görüyoruz. Yani konuyu ezberlemek değil, anlamak önemli. LGS ocak ayı örnek sorularını değerlendiren eğitimcilerin önerisi mutlaka tür ayırt etmeden okumaya zaman ayırmak. Bir de sorular tarz olarak PISA sorularına benzediği için bu sorulara bakabilirsiniz.

LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARINI NASIL DEĞERLENDİRDİLER?

FMV Işık Okulları, Arı Okulları ile Doğa koleji eğitimcileri LGS ocak ayı örnek sorularını sizler için değerlendirdi. İşte LGS testlerine göre LGS ocak ayı örnek sorularının değerlendirilmesi:

TÜRKÇE: OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANAN ÖNE GEÇİYOR

Ocak ayı Türkçe örnek sorularında geçmiş aylarda olduğu gibi okuma anlama ve yorumlama becerisi soruluyor. Zorluk derecesi orta. Öğretmenleriniz birkaç soruya dikkat çekiyor

5’inci soru: Şiir sorusu. “lebdeğmez” örneğini bulurken öncülde verilen bilgiyi iyi analiz etmeniz ve doğru analizle çözüme gitmeniz gerek.

9’ncu soru: Sözel mantık sorusu metindeki iş ve işlem basamaklarının adım adım çözümlenmesini gerektiriyor.

Görsel okuma sorusu yok, grafikle sunulan bilgilerin yorumlanması isteniyor. Bu soruda grafikteki bilgiyi yorumlamanız yerine verilen bilgiyi grafiğe dönüştürmeniz isteniyor.

Diğer sorulara baktığımızda ise bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin edebilme, metindeki yardımcı fikirler ile ana fikri belirleyebilme, cümle düzeyinde okudukları ile çıkarımda bulunabilme, medya metinlerini analiz etme becerileri ölçülmekte. Yani Türkçe soruları; öncülde verilen bilgilerin değerlendirilmesi ve oradan bir sonuca varılması, aynı zamanda sunulan her bir bilginin yorumlanabilmesini istiyor. O yüzden tür ayırt etmeden okuma yapın. Çünkü her ay yayımlanan örnek sorularda gözlemlediğimiz en önemli şey okuma alışkanlığı kazanmış, sözcük dağarcığı zengin olan öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağı.

MATEMATİK: MATEMATİK OKURYAZARLIĞI İSTİYOR

Soruların içeriğinin yüzde 50’sini Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler konusu oluşturmakta. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş sorular çoğunlukta. Matematik okuryazarlığını ölçmek hedefleniyor. Sorularda verilen bilgileri doğru yorum yaparak çözüme ulaşmanız isteniyor.

Tarz olarak PISA sorularına benzerlik gösteriyor. Ağırlık analitik düşünme becerisi isteyen sorularda. Yönergeleri iyi okuyup doğru yorumlayarak, çıkarım yapmanız isteniyor. Hiçbiri temel düzeyinde değil. Okuduğunu doğru anlama, doğru yorumlama, hızlı düşünme ve yeterli pratik gerektiren sorular.

Uzun işlem gerektirmiyor. Sorular görsellerle destekleniyor. Analiz ve sentez yeteneği yüksek öğrenciler için 8 sorunun güçlük düzeyinin orta seviyede, 2 sorunun ise üst düzeyde.

5 cebirsel ifadelerin dışına çıkılarak görselleştirilmiş ve yoruma dayalı hale getirilmiş. Bunun dışında, örnek sorulardan bir tanesi cebirsel ifadeler konusuyla ilgili kazanıma dayanmasına rağmen, 7. sınıf konularından yüzdeler ile ilişkilendirilerek daha üst düzey düşünme becerisini ölçer hale getirilmiştir. Grafik sorusunda ise tablo ve grafik yorumlama bilgisinin yanı sıra, sorunun hikayesini okuma ve yorumlama becerisi de ölçülmek istenmiştir.

FEN BİLİMLERİ: DENEYSEL SORULAR ÖN PLANDI

Müfredat kazanımlarına hakim olma ve bunları yorumlayabilme önemli. LGS ocak ayı örnek soruları ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçer nitelikte.

Deneysel sorular ön planda. Sonuçların yorumlanması isteniyor. Geçen yıllardaki LGS’deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve deneysel düzenekler içermekte.

1.soru “Mevsimler ve İklim” ünitesine ait olup, öğrencinin bilgilerini kullanmasını gerektiren ve yorum gücü yardımı ile cevaplayabileceği bir soru.

soru “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden biyoteknoloji konusundan hazırlanmış.

4 ve 5. sorular ‘’Basınç’’ ünitesinden gaz basıncı konularından çıkıyor.

3, 6, 7, 8, 9 ve 10. soru ise ‘’Madde ve Endüstri’’ ünitesinden fiziksel ve kimyasal değişimler-kimyasal tepkimeler, periyodik tablo, asitler ve bazlar ve maddenin ısı ile etkileşimi konularından yöneltiliyor.

LGS ocak ayı örnek soruları müfredat kazanımlarına hakim olan öğrencilerin yorum gücü yardımı ile bu soruları çözebileceğini gösteriyor.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİ ÖNEMLİ

Geçmiş yılların sorularına benzerlik gösteriyor. Atatürk ilke ve inkılaplarına ağırlık veriliyor. Yoğunlukla öncül kullanılıyor. Metinden hareketle öğrencilerin çıkarım yapmalarını ölçüyor. Ezberci yaklaşımdan uzak. İlk 4 sorunun dördüncü ünite “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye”, son sorunun ise üçüncü ünite “ Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!” den geldiği görülüyor.

Konuyu iyi özümseyen ve kavram bilgisine sahip olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular. Bu kez örnek sorularda harita okuma ve tablo yorumlama yok ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ZOR SORULAR DEĞİL

2 ve 3. ünite kapsamında hazırlanan örnek soruların güçlüğünü yüksek değil.  Günlük yaşamla ilişkilendirilen, okuduğunu anlama, yorumlama ve okuduklarından çıkarım yapmaya yönelik soruların yanı sıra bilgiyi ölçen sorulara da örnekler arasında yer verilmiş. 

Ekim ve kasım ayındaki sorular daha çok bilgi ağırlıklı aralık ayı örnek soruları daha çok yorumlamaya ve okuduğunu anlamaya yönelik ocak ayında ise her çeşit soru tarzına yer verilmiş.

İNGİLİZCE: ZORLUĞU YÜKSEK SORULAR

Daha önce yayımlanan örnek sorular dikkate alındığında LGS ocak ayı İngilizce sorularının en yüksek güçlük düzeyine sahip olduğu görülüyor. Ancak soruların görsellerle destekleniyor olması öğrencilerin doğru yanıta ulaşmalarına kolaylık sağlayacak. Sorular öğrencilerin sadece kelime bilgileri ile değil aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme becerileri ile grafik okuma ve istatistik verilerini analiz etme gibi üst düzey becerilere sahip olmalarını gerektiriyor. Özellikle grafik okuma sorusunun güçlüğü yüksek. Soru köklerinde olumsuz soru ifadelerine yine yer veriliyor. Bu durum öğrencinin soruları çözerken soru yönergelerindeki ifadelere dikkat etmesi gerektiğini göstermekte.

 

 

Paylaş

Yorumlar kapatıldı

  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d