Lise için modüler ve esnek müfredat

0

Lise için modüler ve esnek müfredat. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortaöğretimde yani lisede esnek ve modüler müfredat uygulanacağını açıkladı. Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre lisede ders saatleri azaltılacak, yetenek ve mizaca göre ders setleri yapılandırılacak, sertifikaya dayalı yeterlilik gelecek. Öğrenciler 9’uncu sınıfta alan seçecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bu sunumda özel okullarda okuyan öğrencilere verilen teşvik uygulamasının kademeli olarak kaldırılacağını açıklayan Selçuk’un açıklamalarından biri de lisede uygulanmaya başlanacak değişiklikler ile ilgili oldu.

İşte Selçuk’un lisede yeni dönemde nelerin değişeceğine ilişkin açıklamaları:

LİSEDE İÇİN MODÜLER VE ESNEK MÜFREDAT

Ortaöğretimin, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlaması ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştirmesi için yapısal ve bütüncül bir dönüşüme gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla; ortaöğretimde esnek ve modüler müfredat uygulanacak, ders saatleri azaltılacak, çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına göre esnek seçmeli ders setleri yapılandırılacak, çocuklarımıza sertifikaya dayalı bilişim ve iş dünyasına ilişkin yeterlilikler kazandırılacak, alan seçimi 9. sınıfta başlatılacaktır.

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ NE OLACAK?

Fen ve sosyal bilimler liseleri, Türkiye’nin özellikle temel bilimler başta olmak üzere tüm alanlarında entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya ilişkin çabalarında çocuklarımızın var olan kapasitelerini geliştirmek için kurulmuştur. Yakın tarihimizde başarılı mühendisler, hekimler, edebiyatçılar, sanatçılar, akademisyenler, iş ve bilim insanlarının yetiştiği bu kurumlarımızın kapasitelerini artırmak önceliklerimiz arasındadır.

MÜFREDAT NASIL DÜZENLENECEK?

Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız; nitelikli, özgüveni yüksek, millî ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş nesillerimizdir. Bu nesillerin yetişebilmesi için yetenek temelli bir tanıma yaklaşımı ve işlevsel bir müfredat anlayışına gereksinim vardır. Müfredatların öğrenilen her türlü bilgi, beceri ve tutumun bir davranış olarak ortaya çıkmasının ötesinde, çocukların kendilerine ve topluma doğrudan hizmet edebilecek bir yetkinlik olarak düzenlenmesine önem verilmektedir.

ZORUNLU DERS SAATLERİ AZALACAK

Bu kapsamda müfredat, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecektir. Zorunlu ders saatleri ve çeşitleri tüm kademelerde azaltılarak, temel derslerde derinleşilebilmesi, kişiselleştirme yapılabilmesi ve uygulama etkinliklerinin yürütülebilmesi için gereken zaman sağlanmış olacaktır.

EŞİTSİZLİĞİ GİDERMEK SINAV BASKISINI AZALTACAK

Geleceğimize yön verecek vizyonumuz; müfredatı bilgiden beceriye, beceriden görgüye taşımayı hedeflerken, başarının anahtarı olarak öğretmen eğitimini, okullar arasındaki eşitsizliği asgariye indirmeyi ve sınav baskısını azaltmayı ön koşul olarak görmektedir.

ÖĞRENCİLER PASİF DİNLEYİCİ KONUMUNDA

Öğrenme materyallerinin doğası öğrenenlerin doğasıyla uyumlu olmak zorundadır. Günümüzde çocukların öğrenmeyle ilişkisi pasif bir dinleyici olmanın ötesindedir. Onlar için öğrenme kendi meraklarını takip ederken katılımcı olmayı, deneyimlemeyi ve sorgulamayı gerektiren bir süreçtir.

Paylaş

Yorumlar kapatıldı