Özel öğretim kursları 1 bilim grubunda kurs açacak

0

Özel öğretim kursları 1 bilim grubunda kurs açacak. Geçtiğimiz 29 Ekim gecesi çıkan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yalnıza üniversitelerde rektörlük seçimleri kaldırılmadı. Aynı zamanda bu KHK ile özel öğretim kursları ile ilgili düzenleme de yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (KHK) kapsamında özel öğretim kursları ile ilgili yapılan düzenlemeler şöyle:

SADECE BİR BİLİM GRUBUNDA: Faaliyette olan özel öğretim kursları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bir bilim grubunda devam edebilecekler.

5580 SAYILI KANUN: KHK ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda yer alan “çeşitli kurslar” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel öğretim kursları” ibaresi eklendi.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI TANIMLANDI: Özel öğretim kursu, kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği “bir” bilim grubunda eğitim veren kurumlar olarak tanımlandı.

DÜZENLEME YAPMAYAN KAPATILACAK: Faaliyet gösteren özel öğretim kursları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 Ağustos 2017’den itibaren bir bilim grubunda devam edebilecekler. Kurum açma izinleri de buna uygun olarak düzenlenecek ve en geç 4 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kurum açma izinleri düzenlenmeyen özel öğretim kursları hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanacak. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar ile bilim grubu tanımı Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

TOPLU SINAV ORGANİZASYONLARI: 5580 sayılı Kanun eklenen madde ile okullar ile özel öğretim kursları hariç olmak üzere başka adlarla da olsa ilköğretim ve ortaöğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kurumları veya yerler açılamayacak, işletilemeyecek, öğretim programları oluşturulamayacak.

BELEDİYE VE STK İÇİN SINIRLAMA: Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının sürekli eğitim merkezleri gibi birimlerinde de bu faaliyetler yürütülemeyecek.

Paylaş

Yorumlar kapatıldı