Özel öğretim kurumları yönetmeliği: Hangi değişiklikler var?

0

Özel öğretim kurumları yönetmeliği: Hangi değişiklikler var? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgili değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren özel öğretim kurumları yönetmeliği değişikliğinden sonra özel okullar dışında özel öğretim kurslara açma yetkisi valiliklere bırakıldı.

Okullar haricindeki özel öğretim kurumları arasında kurslar, sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri gibi kurumlar yer alıyor.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ: HANGİ DEĞİŞİKLİKLER VAR?

Özel öğretim kurumları yönetmeliği değişikliklerinden biri de bahçe alanı oldu. 250 metrelik bahçe şartı 500 metrekareye çıkarıldı. Yönetmelikte bu değişiklik şöyle yer aldı:

“İlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu ve özel eğitim okulları, kullanım hakkının tamamı okula ait olan ve okul binasının alanı dışında her bir öğrenci için en az 2 m2 olmak şartıyla toplamda en az 500 m2 bahçesi bulunan müstakil bina/binalarda açılır.”

YABANCI İSİM KULLANMA HAKKI

 Yönetmelikte yapılan bir başka düzenleme ise “yabancı isimleri” ilgilendiriyor.  Eski yönetmelikte yabancı isim kullanma hakkı yalnızca azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullara tanınıyordu.

HANGİ EĞİTİM KURUMLARI YABANCI İSİM KULLANABİLECEK?

Yönetmelik değişikliği ile birlikte yabancı dil eğitimi veren kurslar da artık yabancı ad kullanabilecekler. Ancak diğer kurumlara “kıta, ülke, millet” isimlerinin verilemeyeceği bu yönetmelikte de yer aldı. Bu da bazı okulların isimlerinde yer alan kıta ya da ülke adlarının ne olacağı sorusunu akla getirdi.

Bunun yanı sıra yeni yönetmelikte ülke, kıta gibi başka kısıtlamalar da var. Bunlar da “tarih, rakam” yer alamayacak. Kurum adı kısaltmalarında da yeni sınırlama var. Bu sınırlama da Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmaların kullanılamayacağına ilişkin. Yani kurumun adının kısaltması eğer TDK’da yer alıyorsa bu kullanılamaz. Örneğin okulun kısaltması YÖK oluyorsa bu kısaltmayı kurumlar kullanamaz.

 

OKULU DEVİR ALAN BORÇLARI DA ALIYOR

 

Yönetmelikte bir değişiklik de özel okullarda devir işlemleri ile ilgili. Bir okulu devir alan bu okulun önceki borçlarını da devir alıyor. Bu madde de özel öğretim kurumları yönetmeliği değişikliği olarak şöyle yer aldı: “Devir senedinin noterlikçe düzenlendiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde devir için devralan tarafından millî eğitim müdürlüğüne başvurulur. Bu süre bitiminden sonra yapılan devir başvurusu işleme alınmaz. Kurumu devralacak kişilerin kurumun vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, tüm borç ve alacaklarını ve devir almadan önce kurumda yapılan inceleme/soruşturma/denetim sonucunda verilen idari para cezalarını ve kapatma cezasını da kabul edeceğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi.”

 

ÖZEL OKUL AÇILMASININ ÖNÜ AÇILDI

Yeni yönetmelik ile organize sanayi bölgelerindeki (OSB) işletmelerin de özel okul açmasının önü açılıyor. Sanayi bölgelerinde açılacak özel okullara devlet desteği sağlanacak. Sanayi bölgelerindeki firmalar, ‘Özel Öğretim Kurumu’ adı altında işletme açmaya teşvik edilecek.

 

 

 

 

Paylaş

Yorumlar kapatıldı