Proje Okul seçilmek için ‘sınav başarısı’ şartı kalktı

0

Proje Okul seçilmek için ‘sınav başarısı’ şartı kalktı. Yasalaştığı günden bu yana kamuoyunda tartışılan Proje Okullar Yönetmeliği değişti. Bir okulun Proje Okul olarak seçilme kriterleri arasında yer alan “sınav başarısı” ile “devlet adamı yetiştirmesi” kriteri kaldırıldı.

2014 yılında Dershaneler Yasası olarak bilenen Torba Yasa’ya eklenen madde ile İstanbul (Erkek), Kabataş Erkek, Cağaoğlu Anadolu, Hüseyin Avni Sözen, İzmir’de Cahit Kora, Ankara’da Atatürk liseleri gibi Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan, gözde ve köklü okulları Proje Okul olarak ilan edildi. 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği yayımlanarak, proje okulların çerçevesi de çizildi.

6 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de ise Proje Okullar Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Değişiklikleri eğitim yazarı Pervin Kaplan kendi kişisel bloğunda değerlerlendirdi.

PROJE OKUL SEÇİLMEK İÇİN ‘SINAV BAŞARISI’ KALKTI

Bu yönetmelik değişikliğinde bir okulun proje okul olarak seçilme kriterleri de değiştirildi. Eski yönetmelikte bir okulun proje okul olması için “Merkezi sınavlarda kendi türünde başarı ortalamasına göre il genelinde ilk beş dereceye sahip olması” ile “Okulun açılış tarihi, yapısı veya yetiştirdiği devlet adamları itibarıyla tarihi nitelik taşıması” şartları kaldırıldı. Yine kaldırılan bir başka madde de “Alana ait bir dal programında eğitim yapan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu olması” oldu.

Eski yönetmelikte proje okul kriteri 8 iken, yeni yönetmelikte 6 oldu. Eskisinde bu kriterlerden ikisinin yerine getirmesi şarttı, yeni yönetmelikle bu sayı 1’e indi.

ÖĞRETMENİN GÖREV SÜRESİ 2 YIL DAHA UZADI

Proje okullarda öğretmenlerin 4’er yıllık iki dönem olmak üzere en fazla 8 yıl görev yapması şartı da “Bu süre, öğretmen temininde güçlük çekilen alanlarda projenin niteliğine göre ilgili Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan Onayı ile en fazla 2 yıl daha uzatılabilir” denilerek, 10 yıla çıkarılmış oldu.

Yine yönetmelikteki değişikliklerden biri de okullar proje okul olmak için başvuru yapıyordu. Artık teklif edilmesi durumunda da değerlendirilmeye alınacak. Proje okul başvurusu yarıyıl tatilinde yapılıyordu, bu sınırlama da kaldırıldı. İstenildiği an başvuru yapılabilecek.

PROJE OKULLARA ÖĞRETMEN ATAMASI

Proje Okullar için öğretmen atama şartları arasında bakanlık kadrolarında en az 4 yıllık görev yapıyor olmak şartı gibi kurallar vardı. Bunların tümü kaldırıldı. Proje okullara dışgörev yapıyor o

MÜDÜR YERİNE YÖNETİCİ

Bu okullara “müdür” olarak atama bölümünde de “müdür” yerine “yönetici” ibaresi eklendi.

Paylaş

Yorumlar kapatıldı