Rektörlük için 3 yıl profesörlük şartı tekrar kaldırıldı

0

Rektörlük için 3 yıl profesörlük şartı tekrar kalktı. Rektörlük için önce kaldırılan sonra tekrar geri gelen 3 yıl profesör olma şartı yine kaldırıldı. Rektörlük için artık 3 yıl profesör olarak görev yapmaya gerek kalmadı. Profesörlük unvanı alan bir akademisyen ertesi gün bir üniversiteye rektör olarak atanabilecek.

Resmi Gazete’de bugün Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:17) yayımlandı. Bu kararnameye göre de rektör olabilmek için gerekli en az üç yıl profesör olarak görev yapma şartı kaldırıldı.  

Rektörlük için 3 yıl profesörlük yapma şartı geçtiğimiz 10 Temmuz’da yayınlanan 703 numaralı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kaldırılmıştı. Ancak tepkiler üzerine 16 Temmuz yeni bir kararname çıkarıldı. Bu kararnamede tekrar rektörlük için tekrar 3 yıl profesörlük yapma şartı getirildi.

VEKALETEN ATAMA YETKİSİ YÖK’TE

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile rektörlük için YÖK’ün rektör gösterme yetkisi de alınmış rektör atamalarının doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanması karara bağlanmıştı. Bugün çıkan kararnamede rektörlerin vekaleten atanma yetkisi tekrar YÖK’e verildi.

YÖK kaynakları bu durumu şöyle yorumladı: “Rektörlerin vekaleten atama yetkisinin tekrar YÖK’e verilmesi  YÖK Başkanı Saraç’ın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede gündeme geldi. Erciyes Üniversitesi rektörü bakan yardımcısı olunca vekaleten atama yetkisi YÖK’te olmadığı için vekalaten atama yapılamamış, bu da atama sürecinde sorunlara yol açmıştı. Bu örnekte olduğu gibi tekrar benzer sorunların yaşanmaması için vekaleten rektör atama yetkisi YÖK’e verildi.”

ÖĞRETİM KADROLARINA ATAMA

Kararname ile öğretim elemanı kadrolarına atanmaların YÖK tarafından çıkarılacak norm kadro yönetmeliğine göre üniversiteler tarafından yapılmasına karar verildi.

Düzenlemeyle 10 Temmuz 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ‘açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları’ başlıklı 11’inci maddesine yeni fıkra eklendi.

Buna göre, öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının sayısı, niteliği ve öğrenci sayılarıyla yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak YÖK tarafından çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılacak.

Geçici madde gereğince de norm kadro yönetmeliği 60 gün içerisinde yürürlüğe konulacak. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumları, atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeden kullanabilecek.

Paylaş

Yorumlar kapatıldı