Şubat ayı LGS örnek sorularını eğitimciler değerlendirdi

0

Şubat ayı LGS örnek sorularını eğitimciler değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) örnek sorularını şubat ayı için de yayımladı. Şubat ayı LGS örnek sorularını değerlendiren eğitimciler, sınava yalnızca ezber yaparak hazırlanılamayacağını söyledi.

ŞUBAT AYI LGS ÖRNEK SORULARINI EĞİTİMCİLER DEĞERLENDİRDİ

Şubat ayı örnek sorularını Doğa Koleji, Erkan Ulu Okulları ile Arı Okulları zümre başkanları şöyle değerlendirdi.

TÜRKÇE: İLK KEZ KARŞILAŞILAN SORU TİPİ

Sorular önceki aylarda yayımladığı örnek sorularla oldukça benzerlik gösteriyor. 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma- anlama düzeyini ölçen sorular. Ocak ayı sorularından farklı olarak “tablo okuma” ve “görsel yorumlama” soruları dikkat çekici ve yaratıcı. Yine “öncüle bağlı sorular”, “metin yorumlama”, “görsel okuma”, “noktalama işaretleri”, kısaltmaların yazımı”, “cümle düzeyinde anlam” yer alıyor. Paragraftaki cümlelerde boş bırakılan yeri uygun ifadeyle tamamlama sorusu var. İlk kez ocak ayında yayımlanan şiirli sorular bu ayda var. Şiirde verilen duygu ile cümle bilgisi kazanımını ortak ölçen bir soruda “verilen şiirin düzyazıya çevrilmesi” bekleniyor. Bu soru tipine ise ilk kez yer veriliyor. Anlam konusuna ağırlık verildiği görülen bu sorular, farklı, daha önce denememiş tarzda sorulara, açık olması gerektiğini gösteriyor. Anlam bilgisi soruları; temel dil becerilerinin yanı sıra öğrencinin ilişki kurma, çıkarım yapma ve yorumlama becerisini de sorgulamakta. Bu yılki sınav;  okuma-anlama becerileri, görsel ve grafik okuma becerileri, sözel mantık becerileri “üst düzeyde gelişmiş” öğrencileri belirleyecek.

MATEMATİK: TÜM SORULARDA GÖRSELLER KULLANILIYOR

Birinci dönem konularını kapsıyor. Tüm sorularda görsellere yer verilerek matematik okuryazarlığın ölçülmesi hedefleniyor.

Yayımlanan sorularda öğrencinin yorum becerisinden bağımsız olarak yalnızca işlem yaparak çözebileceği soru tarzlarına yer verilmediği, soruların tarz olarak daha çok PISA sorularına benzerlik gösterdiği ve görseller yardımıyla zenginleştirildiği görülüyor. Soruların çözümünde kullanılacak bilginin çoğunlukla verilmiş olması, doğru ve dikkatli okuma ile okuduğunu yorumlamanın önemini ortaya koymakta. Sorular birden fazla kazanımı içeriyor. Hatta 7. sınıf kazanımlarını yoklayan soruları var. Bu da düzenli ve sistemli çalışma, konu tekrarı yapmanın önemli olduğunu gösteriyor. Analiz yapma ve analitik düşünme becerisini kullanmaya yönelik sorulara ağırlık veriliyor. Sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrenciler başarılı olur. Zaman planlaması sorularda önemli. Yine okuduğu anlama ve işlem kurma ve işlemi çözme becerilerini ölçen sorular sorulmuş. TEOG’dan farklı olarak direk bir işlemin sonucunu sormak yerine işlemleri bağlamlar üzerinden öğrencilerin çıkarmaları istenmiş. Yine geçen yıllardan kazanımlar dolaylı olarak sorulmuş. Bu kazanımların başında “yüzde hesapları” geliyor. Bazı sorular çok sayıda işlem yapmayı gerektiriyor. İşlem yapma becerisi yüksek olan hızlı dört işlem yapabilen öğrenciler sorularda zaman kazanacak.

FEN BİLİMLERİ: DENEYSEL ÇALIŞMALAR ÖNEM KAZANIYOR

Yine deneysel düzeneklerin sorgulandığı sorular. Yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve grafikler içeriyor. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş sorular. Analiz yapma ve analitik düşünme becerisini kullanmaya yönelik sorular ağırlıkta. Deney düzenekleri, tablo ve grafikler ile kurgulanan sorular; öğrencilerin görsel okuma, verileri yorumlama, analiz yapma becerilerini kullanmalarını gerektirmekte. Çeldiricilerin kuvvetli olması, soruların güçlük düzeyini artırmakta. Geçen seneki LGS sorularının benzeri tarzda. “Yukarıda tanımı verilen” vurgusunu yapıp “aşağıdaki” sorulmuş. Oyalayıcı sorular var.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: ORTA ZORLUK DÜZEYİNDE

Milli Mücadele yıllarında alınan önemli kararlar ve maddelerin yorumlanması, Atatürk’ün Milli Mücadele yıllarında söylediği sözlerden tarihi olaylar ve gelişmelerle ilgili doğru çıkarımlara varılmasını gerektiren sorulara ağırlık verilmiş. Bu soru türlerinde öğrencinin doğru yanıta ulaşabilmesi için; temel kazanımları edinmiş olmasının yanı sıra okuma-anlama, yorumlama ve ilişki kurma becerilerinin de yeterli olması gerekmekte.

Bunun yanı sıra öğrencilerin, öncüllü sorularda “neden-sonuç ilişkisi”ni doğru kurmaları ve buna bağlı olarak yorum yapabilmeleri beklenmektedir. Sosyal Bilgiler soruları, daha önceki LGS sorularına göre kısa olmasına rağmen okuduğunu anlama, verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunmayı ön plana çıkarır nitelikte. Soruların çözümünde hem konulara hakim olmak hem de olaylara, durumlara farklı açılardan bakmak gerekiyor.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUM VE ANALİZ AĞIRLIKLI

Bu ayın sorularının önceki aylarda sunulan örnek sorulara göre biraz daha yorum ve analiz ağırlıklı hazırlanmış olduğu görülmekte. Bir soru ise tamamen bilgi perspektifinde kuvvetli çeldiriciler ile sorulmuş. Bu ayki sorularda ağırlıklı olarak din-toplum ilişkisi perspektifinin ön planda olduğunu görüyoruz.. Metinden çıkarım yapmaya dayalı sorular ağırlıkta olup öncüle dayalı bir soru da bulunmakta. Soruların genelinde olumsuz soru kökleri dikkat çekmekte. Bu durum, öğrencilerin soruları okurken dikkatli okumasını gerektirmekte.

İNGİLİZCE: CEVABI ÇOK NET GÖRÜLEN SORULAR

Metinlerin bütününü okuyarak anlam çıkarma ve yorum yapma becerilerini ölçen sorular. Seçeneklerin doğrudan metin içinden alınan cümleler olmaması sebebiyle öğrencilerin verilen metni iyi kavrayarak doğru cevaba ulaşabilmeleri beklenmekte. Sorulardaki metinler; paragraf, grafik ve diyalogdan (ikili konuşma) oluşmakta ve okuma anlama becerisini ölçmekte. Sözcük bilgisi sorularında kullanılan görseller, öğrencilerin doğru yanıta ulaşmasını kolaylaştırır nitelikte. Şubat ayı İngilizce örnek sorularında, okuduğunu anlama ve okuduklarından sonuç çıkarma, sembolleri yorumlama ve kelime bilgisi becerileri var. Bundan önceki İngilizce örnek sorularına oranla okuma metinlerinin daha uzun ve yoğun olduğunu söyleyebiliriz.

 

 

 

 

Paylaş

Yorumlar kapatıldı