Türkiye’de çocuklar: 2 milyon çocuk işçi var

0

Türkiye’de çocuklar: 2 milyon çocuk işçi var. Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’nın (TOÇEV), çocuklarla ilgili açıkladığı rapor çocuk işçiliğini ve çocuk istismarını gözler önüne seriyor. Türkiye’de çocuklar hem işçi olarak sömürülüyor hem de istismarla karşı karşıya kalıyor.

Çocuk Hakları Perspektifinden Türkiye’deki Risk Altındaki Çocuklar Sempozyumu çalıştay raporuna göre Türkiye’de çocuklar işçi. Çocuk işçi sayısı 2 milyonu buldu. Sadece 2017 yılında 18 bin 623 çocuk cinsel istismara uğradı. İşte rapordan bazı saptamalar:

TÜRKİYE’DE ÇOCUKLAR: 2 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ

Çocuk işçi sayısı 2018 itibarıyla 2 milyona yaklaştı. 2012’de 601 bin olan 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı, 2016 yılına gelindiğinde 709 bine kadar çıktı.

Çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı.

TÜRKİYE’DE ÇOCUKLAR TARIM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞTIRILIYOR

Çocuk işçi sayısının en yüksek olduğu alanlar ise tarım, hizmet sektörü ve sanayi. Özellikle kız çocuk işçi sayısı tarım sektöründe yüzde 58.

Suriyeli mültecilerin yüzde 45.3’ü çocuk. Bu çocukların yaklaşık 400 bini okula gitmiyor.

BİR YILDA CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUKLAR

2017 yılı verilerine göre 18 bin 623 çocuk cinsel istismar mağduru. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019’daki verilerine göre 2016 yılında güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen veya getirilen çocuk sayısı 158 bin 343. Bunların 16 bin 877’si cinsel suçlar nedeniyle mağdur olmuş çocuklar. Cinsel şiddete maruz kalan çocukların yaklaşık yüzde 87’si kız çocuğu.

2017 yılında ise güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistiklerine bakıldığında toplam sayı 137 bin 482. Bunun 18 bin 623’ü cinsel istismar suçuna maruz kalan çocuklar.

Adalet Bakanlığı Adli ve İstatistik Genel Müdürlüğü 2017 Adalet İstatistikleri Raporu’na göre ise Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerinin 2017 yılında TCK 103/1 Cinsel istismar maddesi kapsamında muayeneye getirilen çocuk sayısı ise 416.

HANGİ ÖNERİLER YER ALDI?

Türkiye’de çocuklar ile ilgili verilerin yer aldığı raporda öneriler ise şöyle sıralandı:

Çocuklarla ilgili net bir alan araştırması üniversiteler ve STK’ların katılımıyla yapılarak, çalışan çocuklar için meslek profesyonellerinin (kamu ve özel sektör) katılımı ile bir çalıştay düzenlenmeli.

Yerel yönetimlerin konuyla ilgili çalışmalarda etkinliği artmalı.

Çocukların okul motivasyonunu artırmak için akran zorbalığı gibi konularda tüm öğretmenler ve okul yöneticileri eğitilmeli,

Öğretmenlerin çocuk gelişimi konusunda daha derinlemesine bilgi sahibi olmaları için eğitimler düzenlenmeli.

Çocuk istismarı konusunda hızla online bir veri tabanı oluşturulmalı. Kurumlar arası yazışmalarda kolaylaştırmak için bir otomasyon sistemi olarak da kullanılabilecek sistem içerisinde arşivlenmenmiş bilgiler sayesinde çocukların daha etkin bir şekilde takip edilmesi sağlanmış olacak.

Suça sürüklenen çocuklarda öncelik hapis değil tedbir kararları olmalı.

 

Paylaş

Yorumlar kapatıldı