Üç bilim grubuna ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı

0

Danıştay 8. Dairesinin, özel öğretim kursularının en fazla üç bilim grubuna açılabileceğini öngören yönetmelik hükmüne ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Danıştay 8. Dairesinin söz konusu düzenlemeye yönelik yürütmeyi durdurma kararına itiraz edildi. İtiraz üzerine dosyayı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, MEB’in başvurusunu haklı bularak söz konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararı kaldırdı.

MEB tarafından hazırlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 8 Ağustos 2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmersi üzerine Nil Eğitim Hizmetleri şirketi, yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, “en fazla 3 bilim grubu”nda özel öğretim kursu açılabileceğini öngören düzenlemenin ise yürütmesini durdurdu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bakanlığın itirazını haklı buldu ve yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

Paylaş

Yorumlar kapatıldı