Sayfa: Kariyer

Kariyer Genç olmak

Türkiye’de genç olmak çok zor. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın “Gençlik Çalışmasının Toplumsal Katılıma Etkisi Araştırması” için görüşülen…