Devlet üniversiteleri yurtdışında birim kurabilecek

0

Devlet üniversiteleri yurtdışında birim kurabilecek. Bugün yayımlanan iki yeni KHK ile üniversitelerden ve MEB’ten ihraçlar olurken, KYK kapsamındaki yurtlara düzenleme geldi. Üniversiteler Maarif Vakfı ve Bakanlar Kurulu onayı ile yurtdışında akademi ve sosyal tesis açabilecek. Göreve iade edilen akademisyenler ise Ankara, İstanbul, İzmir üniversiteleri ve kendi üniversitesi dışında 2006’dan sonra kurulan üniversitelerde bütün hakları saklı kalmak kaydıyla görev yapacak.

Bugünkü resmi gazetede 693 ve 694 sayılı iki KHK yayımlandı. 693 Sayılı KHK ile üniversitelerden 120 akademisyen 52 idari personel ihraç edildi.
694 Sayılı KHK ile eğitim alanında neler değişti?

ÖZEL YURT AÇMAYA YENİ KRİTERLER

*KYK’nın 19’uncu maddesi kapsamında özel yurt açmaya yeni kriterler getirildi. Yönetmeliklerde yer alan bazı hükümler yasa kapsamına alındı. OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin Milli Eğitim Bakanlığından alınacak ruhsat olmadan yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak ve bu yerler valilikçe kapatılacak.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE YURTDIŞINDA AKADEMİK BİRİM İZNİ

*Üniversiteler MEB’in oluru Bakanlar Kurulunun onayı ile yurtdışında akademi ve sosyal tesis açabilecek.
Madde 45: 2457 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 39- Türkiye’deki Devlet üniversiteleri, Türkiye Maarif Vakfının önerisi, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü ve Bakanlar Kurulu kararıyla yurtdışında akademik birimler ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan sosyal tesisler kurabilir. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfının görüşleri alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

İŞE İADE EDİLEN AKADEMİSYENLER

*İşe iade edilen akademisyenler Ankara, İstanbul, İzmir ve kendi üniversitesi dışında 2006’dan sonra kurulan üniversitelerde bütün hakları saklı kalmak kaydıyla göreve başlatılacak.
Madde 198: 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanlarına ilişkin kamu görevine iade kararı alınması halinde karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bunların atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik vermek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde, tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına ataması yapılanların kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili yükseköğretim kurumlarına ait bölümlerine eklenmiş sayılır.”

*Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili kapsamlı düzenlemeler 694 Sayılı KHK’da yer alıyor.

KAMU GÖREVİNE İADE EDİLEN ÖĞRETİM ELEMANLARI

Öte yandan, 694 sayılı KHK’de, 685 sayılı KHK’nin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasına ek hüküm getirildi.
Buna göre, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanlarına ilişkin kamu görevine iade kararı alınması halinde karar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirilecek.
Bunların atama teklifleri, Ankara, İstanbul, İzmir dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak 15 gün içinde yapılacak.
Bu fıkra kapsamında yükseköğretim kurumlarına ataması yapılanların kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ihdas edilerek, 1983 tarihli Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili yükseköğretim kurumlarına ait bölümlerine eklenmiş sayılacak.

Paylaş

Yorumlar kapatıldı