Özel etüt merkezleri ne zaman kapanıyor?

0

Özel etüt merkezleri ne zaman kapanıyor? Özel etüt merkezleri 1 Temmuz’da kapanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne ilişkin yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğa girdi. Yönetmelikte 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yeni bir kurum türü olarak Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na giren ve belediyeler tarafından açılacak sosyal etkinlik merkezlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Yönetmelikte yalnızca sosyal etkinlik merkezleri ile ilgili düzenleme yer almadı. Özel özel etüt merkezlerinin de 1 Temmuz 2017 tarihinde kapatılacağı belirtildi. Etüt merkezlerinin dershanaler gibi dönüşüme girebileceği ifade edilen yönetmelikte bu kurumlar için yapılacak dönüşüm ile ilgili şu bilgiler yer aldı.

ÖZEL ETÜT MERKEZLERİ NE ZAMAN KAPANIYOR?

1 Temmuz 2017 tarihine kadar faaliyet gösterecek olan öğrenci etüt eğitim merkezleri için bu Yönetmeliğin mülga hükümleri uygulanır. Öğrenci etüt eğitim merkezlerinin Kanunda belirtilen kurumlara dönüşüm başvurusu kurucu/kurucu temsilcisi tarafından, 1 Temmuz 2017 tarihine kadar yapılır. Dönüşüm iş ve işlemleri 15 inci madde hükümlerine göre gerçekleştirilir. Ancak mevcut binasında okula dönüşmek için başvuran öğrenci etüt eğitim merkezlerinden 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k), (l) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez. Bu fıkra kapsamında dönüşüme başvuran öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kurucularında, dönüşmek amacıyla başvurduğu kurum için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (s), (ş), (t) bentlerinde belirtilen kurucu nitelikleri aranmaz. Mevcut kurucu temsilcisi, aynı bentlerde belirtilen niteliklere haiz olup olmadığına bakılmaksızın 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kurucu temsilciliğine devam edebilir.”

Paylaş

Yorumlar kapatıldı

  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d