3 yıl içinde 5 yaş için eğitim zorunlu olacak

0

3 yıl içinde 5 yaş için eğitim zorunlu olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bakanlık olarak hedefimiz; 3 yıl içinde 5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu hâle getirilmesi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. İşte Selçuk’un okul öncesi eğitim ile ilgili bilgileri ve 5 yaş için zorunlu eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin açıklaması:

3 YIL İÇİNDE 5 YAŞ İÇİN EĞİTİM ZORUNLU OLACAK

Toplumsal refahın artması ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik sürdürülebilir kalkınması eğitim sisteminin ilk basamağı olan okul öncesinden başlamaktadır.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında resmî 2 bin 577 anaokulunda; 18 bin 480 öğretmen ve 349 bin 854 öğrenci;  20 bin 186 ana sınıfında; 36 bin 982 öğretmen ve 764 bin 462 öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca 3 bin 596 özel anaokulu da öğrencilerimize hizmet vermektedir.

3 YIL İÇİNDE 5 YAŞ ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINACAK

 Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ve kurumsallaşması yönünde yapılan çalışmalar ile 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 5 yaş net okullaşma oranında bir önceki yıla göre %8,09’luk bir artış olmuş, bu sayede okullaşma oranı %66,88’e ulaşmıştır. 4-5 yaş grubunda ise net okullaşma oranı %50,42’dir.

Bakanlık olarak hedefimiz; 3 yıl içinde 5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu hâle getirilmesidir.

TOPLUM TEMELLİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM HİZMETLERİ YAYILACAK

Erken çocukluk eğitimi, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini azami düzeyde destekleyen, yaşam boyu iyi olma hâline katkı sağlayan bir eğitim kademesidir. Bu dönemde sunulan tecrübelerle elde edilecek temel bilgi, beceri ve tutumlar çocuğun sosyal yaşamına etki etmesinin yanı sıra sonraki eğitim hayatını da biçimlendirdiğinden bu dönemde sunulan nitelikli eğitim hizmeti, tüm eğitim sisteminin en önemli basamağı olarak görülmektedir.
If you’re in need of a quick and hassle-free home sale, look no further than CashHomeBuyers.io. Visit https://www.cashhomebuyers.io/florida/cash-house-buyers-pensacola-fl/ to explore your options and simplify the process of selling your house for cash.

Bakanlık olarak bu bilinçten hareketle; şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacaktır. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır.

Paylaş

Yorumlar kapatıldı

  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d