2020 LGS nisan ayı örnek soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi?

0

2020 LGS nisan ayı örnek soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 7 Haziran’da yapılacak 2020 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) nisan ayının ilk örnek soru kitapçığını yayımladı. Bundan sonra örnek sorular ayda bir değil, 15 günde bir yayımlanacak. Sınav için hazırlanan 2020 LGS nisan ayı örnek soruları eğitimciler değerlendirdi.

2020 LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI: EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

2020 LGS nisan ayı örnek soruları eğitimcilere göre nasıl? Sorular zor mu? LGS için nasıl hazırlanmalısınız? Arı Okulları, Erkan Ulu Okulları, FMV Ispartakule Işık Ortaokulları ve Doğa Koleji bölüm başkanları 2020 LGS nisan ayı örnek soruları şöyle değerlendirdi:

TÜRKÇE: SÖZEL MANTIK VE GRAFİK SORULARI

2020 LGS nisan ayı örnek soruları Türkçe’de soruların temelini okuduğunu anlama, yorumlama, ilişki kurma, bilgiyi kullanma ve dönüştürme, çıkarım yapma, akıl yürütme, grafik okuma ve yorumlama, gücünü sorgulayan sorular ağırlıkta. Zorluk derecesi orta. Bu ay ki sorularda dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretlerinden soru yok. Ağırlıklı olarak paragraf soruları. Ancak her soruda farklı bir anlama becerisi yoklanıyor. Burada okuduğunu anlama önlemli. Farklı grafik çeşitleri bir arada verilmiş. Verilen grafikteki bilgileri yorumlama ve bağdaştırmaları istenmiş ve bu yönüyle geçmiş grafik sorularına göre farklı bir tarzda karşımıza çıkmıştır. Sınavda bu kazanımla karşılaşacağını öngörüyoruz. Sözcük dağarcığı, okuduğunu anlama ve yorumlama gücü bu sorularda da ön planda. Diğer aylarda olduğu gibi sözel mantık sorusu var. Bu soru tarzında öncelikle okuduğunu anlama, daha sonra iş ve işlem basamaklarını takip ederek doğru cevaba ulaşma önemli. 21. yüzyıl becerileri başlığı altında geçen okuryazarlık (bilimsel okuryazarlık, finansal okuryazarlık, teknoloji, bilgi, medya, sağlık okuryazarlığı …) nasılsa MEB soru örnekleri de bunu doğrular niteliktedir. Grafik okuma ve sözel mantık soruları beklendiği üzere bu sınavda da örneklendirilmiştir. Okuma becerileri gelişmiş, okuduğunu anlayan, bilgiyi transfer edebilen öğrencilerin çözebileceği sorulardır.

MATEMATİK: TABLO, GRAFİK, ŞEMA VE KROKİLER

Sorular alışıldığı üzere; tablo, grafik, şema ve krokilerle desteklenmiş. Okuduğunu anlama önemli. Doğru yanıta ulaşabilmek için sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayarak çıkarımlarını adım adım işleme dökmesi gerek.Öğrencilerin 1. dönem müfredatına hâkim olmalarını, bol soru çözmelerini ve kitap okumayı ihmal etmemeleri gerek.

Metinler uzun, okuduğunu hızlı anlayan öğrenciler öne geçecek.  Özellikle 2. ve 3. sorularda işlem ve sayı becerisi gerekiyor. Sayılarla arası iyi olan, bölünebilme kurallarını aktif kullanan öğrenciler, bu sorularda zaman kazanacak. Soruların çözümlerini yaparken kısa yollara hakim olmak da önemli.

Soruların tümü üst düzey, günlük hayat ile ilişkili, hatta güncel konuları (1. soru: “Evde Kal Türkiye”, 2. ve 6. soru “EBA TV yayını”) içermektedir. Görsellerle desteklenmiş, matematik okuryazarlığını ölçmeye yönelik soruları öğrencilerin temel bilgilerini kullanıp strateji geliştirerek çözmeleri gerekmektedir.

Mart 2020 LGS örnek sorularında yer alan 2. dönem konusu olan “kare dik prizma” kavramının verilmesi gibi 2020 LGS nisan ayı örnek soruları için de 2. dönem konusu olan “Dik Dairesel Silindir” kavramı genel kültür sorusu olarak verilmiş ve öğrenciler bu soruda üst bilgi ile desteklenmiştir (10. soruda yarım dairenin çevre kuralı verilmiştir).

FEN BİLİMLERİ: GÜNLÜK HAYAT SORULARI

Soruların kurgusu günlük hayatta karşılaşılan güncel olaylardan. Uzun metinli örnek sorular yerine daha kısa metinli ve görsel içerikli örnek sorulara yer verilmiş. Günlük hayattan çok güzel örneklerle hazırlanan “DNA ve Genetik Kod” soruları oldukça ilgi çekici. Aynı zamanda güncel olarak Covid19 sorusuna yer verilip, konuya ait bilgilendirme de yapılarak farkındalık sağlanması amaçlanmıştır.

Sorular ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçüyor. Deneysel soruların da karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü görseller ve deneysel düzenekler içermekte.

Bunların dışında en dikkat çekici nokta “Katı Basıncı ve Sıvı Basıncı” konularına ait soruların oldukça fazla dikkat gerektirmesi. Öğrencinin doğru yanıtlara ulaşabilmesi için sadece soru kısmını değil, aynı zamanda görseli de çok dikkatli bir şekilde yorumlayabilmesi gerekmekte.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİ ÖNEMLİ

Sorular 1. dönem üniteleri Milli Uyanış ve Milli Bir Destan’dan hazırlanmış. Soruları çözebilmek için: “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.” “Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.”  Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.” “Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.” kazanımlarını edinmiş olmanız gerekmekte.

Kavram bilgisinin önemi yine karşımıza çıkmaktadır.

Sorularda “azınlık”, “kuvây-i milliye”, “müttefik”, “sömürge”, “ulusal egemenlik”, “ulusal bağımsızlık” kavramlarının üzerinde duruluyor.  Kavram yanılgısına düşmemek için tüm kavramları çok iyi öğrenmeli.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: OKUDUĞUNU ANLAMA ÖNEMLİ

Okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi gerektiren sorular. Kavram bilgisine sahip öğrenciler tarafından kolaylıkla yapılabileceği düşünülmekte

İNGİLİZCE: GRAFİK OKUMA ÖNEMLİ

2020 LGS nisan ayı örnek soruları öğrencileri daha çok grafik okumaya, grafikten okudukları değerleri istenilen bilgiler ışığında cevaplama yaparken seçenekleri elerken kullanabilmeleri beklenmekte. Sorular okuduğunu anlamaya yönelik. Tüm sorular; tablo, resim, diyagram gibi görsellerle desteklenmiş. Örnekler arasında; olumsuz köklü ifadelere, detaylı bilgilere, kelime dağarcığını ölçmeye yönelik sorulara yer verilmiş. Seçeneklerin doğrudan metin içinden alınan cümleler olmaması sebebiyle öğrencilerin verilen metni iyi kavrayarak doğru cevaba ulaşabilmeleri beklenmekte. İyi analiz etmek gerekiyor.

Paylaş

Yorumlar kapatıldı

  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d