Yurtdışındaki Türk vatandaşlarına 4 ayrı kategoride burs

0

Yurtdışındaki Türk vatandaşlarına burs verilecek. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarına, eğitim ve akademik başarılarının artırılması amacıyla, “Teşvik, tez, araştırma, üstün başarı ve uzmanlık” kategorilerinde burs desteği verilecek. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışı Vatandaşlara Burs Verilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında, yurtdışındaki Türk vatandaşlarına burs verilmesi planlanıyor.

KİMLER BURS ALABİLECEK?

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) alınan bilgiye göre, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına veya mavi kart sahiplerine verilecek. Burslar, öncelikle yurtdışında yerleşik olan ve ortaöğretimini burada tamamlamış adaylara yönelik olacak.

TEZ VE ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNE DESTEK OLUNACAK
Yurtdışındaki yükseköğrenim adaylarının, ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesinin yanı sıra yükseköğrenim aşamasında olanlara da tez ve araştırma süreçlerinde destek verilecek. Burs desteği yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları hakkında yapılan akademik araştırma sayısını ve niteliğini artırmayı da hedefliyor. Burs desteği ile Türk toplumunun bulunduğu ülkenin akademik ve entelektüel hayatına katkıları teşvik edilecek.
Burs programları, üstün başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesini, ihtiyaç duyulan meslek alanlarında sertifika ve uzmanlık eğitimlerinin sağlanmasını da içeriyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
İlan edilecek burs programları, miktarları, takvimi ve süreleri, YTB’den sorumlu bakanın başkanlığında YTB Başkanı, Dışişleri, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının ve Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili birimlerinden en az genel müdür düzeyinde temsilcilerin yer alacağı “Burs planlama kurulu” toplantısında belirlenecek.

Başvurular, kurul kararının ardından oluşturulacak internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacak ve YTB’nin oluşturduğu sekreterya tarafından ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakatlar şeklinde 3 aşamada değerlendirilecek.

4 AYRI KATEGORİDE BURS VAR
YTB’nin amaçları çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlara ilk defa kayıt yaptıran uygun adaylara “Teşvik bursu” verilecek. Belirlenen alanlarda araştırma yapan, yurt içinde veya dışında lisansüstü programına kayıtlı adaylara, öğrencilere veya doktora sonrası akademik çalışma yapan araştırmacılara ve akademisyenlere de “Tez ve araştırma bursu” sağlanacak.
Düzenleme ile sağlanan imkanlar arasında, “Üstün başarı bursu”nun yanı sıra, mesleki yeterlilik, sertifika ve uzmanlık eğitimleri kapsamında verilecek “Uzmanlık bursu” da yer alıyor. Uygun görülen adayların bakan oluruyla burs alacağı sürece ilişkin teknik çalışmalar da devam ediyor.

Paylaş

Yorumlar kapatıldı