2019 LGS Aralık soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi?

0

2019 LGS Aralık soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2019 LGS Aralık soruları da diğer sorular gibi öğrencilerin okuduğunu anlamasına yönelik. Okuyan, anlayan, çıkarım yapabilen öğrencileri seçmek için hazırlanan sorular.

2019 ARALIK SORULARI: EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Eğitimciler 2019 Aralık soruları için şu değerlendirmeleri yaptı.

 

ERKAN ULU OKULLARI

TÜRKÇE: SÖZEL MANTIK VE OKUMA SORULARI VAR

2019 Aralık soruları Türkçe’de dil bilgisi soruları dışında yeni tarz soru dediğimiz “sözel mantık ve görsel okuma” sorularına yine yer veriliyor. Yeni tarz sorular ile bazı yorum soruları da görülüyor. Bunlar öğrencinin verilen bilgilerden hareketle bir sonuca ulaşmasına yani çıkarımda bulunmasına yönelik. Ayrıca öğrencinin bilgisini ve anlama yeteneğini; metin, cümle veya görsel üzerinde göstermesini isteyen ayırt edici sorular.

MATEMATİK: FAZLA SORU ÇÖZEN DEĞİL

Soruların tümünde öğrencilerin “okuduğunu anlamaları” ölçülüyor. Kelime sayısı LGS 2018 ile karşılaştırıldığında azalmış görülüyor. Matematik okuryazarlığı olan öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşuyor. Metinlerden gerekli işlemleri kurabilen, okulda öğrendiği kazanımları farklı bağlamda kullanabilen öğrencilerin yapabileceği soruların ağırlıkta olduğu söylenebilir. Çok fazla işlem sorusu çözen değil, kazanımları özümseyen, düzenli tekrar yapan ve yeterli nitelikli soru çözen öğrenciler bu tarz sınavda başarılı olur. Her konu ve her soruda tablo ve grafik yorumlama yeteneği ölçülüyor. Bu, örnek sorularda sıkça kullanılmış. Soruların başında formüller olması öğrencilerin nereye odaklanacağını göstermesi açısından avantajlı olabilir.

7. SINIF KONULARINA DA BAKIN

Sayısal bölümün süresi 20 dakika artınca, sorular daha mı zor olacak endişesine yer yok. Genel seviye son LGS’nin üzerinde değil.

Bilinçli tüketim aritmetiği ve oran-orantı gibi 7.sınıfların kazanımları örnek sorular çözümünde dolaylı olarak etkili oluyor. Özellikle matematikte konulara bütünsel yaklaşmak gerekli. 7.sınıfta edinilmesi gereken temel kazanımları içselleştirmek önemli.

FEN BİLGİSİ: DENEYSEL SORULAR ÖN PLANDA

2019 Aralık soruları fen bilgisinde konulara hakim olan öğrencilerin yapabileceği düzeyde. Yorumlama yeteneği iyi olan öğrencilerin rahatça yapacağı bir tarzda. Ayrıca test çözme konusunda hızlı öğrenciler için kalıplaşmış bazı sorular olduğundan vakit sorunu yaratmayacak şekilde düzenlenmiş. Deneysel soruların ön planda olduğu, analitik düşünce ile sözel mantığı iyi sentezleyebilen öğrencilerin rahatlıkla yapacağı bir 15 soru.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: AYIRT EDİCİLİĞİ DÜŞÜK

Bire bir MEB kitabı metinlerinden oluşmasına rağmen ayırt ediciliği düşük sorular olarak değerlendirilir.

DİN BİLGİSİ VE AHLAK KÜLTÜRÜ: DİKKAT HATALARINA AÇIK SORULAR

 

Ayırt edici herhangi bir soru yok ama dikkat hatalarına da açık sorular göze çarpıyor. Din dersi olarak MEB kitabının kavram haritasını iyi bilip bilgiyi de yorumlayan bir öğrencinin yapabileceği soru çeşitleri var.

İNGİLİZCE: DİYOLOGU TAKİP

2019 Aralık soruları, diyaloğu takip, okuduğunu anlama, cevaplara uygun olmayan sorunun bulunması, Internet güvenliği konusu, verilen okuma parçasına uygun başlığın seçilmesi, broşür okuma, anlama ve yorumlama sorularından oluşuyor. Soruların konu dağılımına baktığımızda, birinin 3.Unite (In the Kitchen), üçünün Unite 5 (The Internet) ve son sorunun ise ikinci dönem işlenecek olan 6.Unite (Adventures)’den olduğunu görüyoruz.

DOĞA OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL YORUMLADI?

MATEMATİK: YÜZDE 50’Sİ OLASILIK VE CEBİRSEL İFADELER

Matematik Bölüm Başkanı Elvin Öven Güçbilmez:

Soruların içeriğinin yaklaşık yüzde 50’sini olasılık ve cebirsel ifadeler konuları oluşturuyor. Sorular incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu, matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı dikkat çekiyor.

Ekim ve kasım aylarında yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi, sorular verilen üst bilgiler ile hikayeleştirilerek öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması isteniyor.

SORULAR İÇİN ADRES PISA

Yayımlanan sorularda öğrencinin yorum becerisinden bağımsız olarak yalnızca işlem yaparak çözebileceği soru tarzlarına yer verilmediği, soruların tarz olarak daha çok PISA sorularına benzerlik gösterdiği ve görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulduğu görülüyor. MEB’in yayımlamış olduğu örnek sorularda müfredat kazanımlarına bağlı kaldığı, analiz yapma ve analitik düşünme becerisini kullanmaya yönelik sorulara ağırlık verdiği görülmüştür. Sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin zaman planlamasında başarılı olacağı söylenebilir.

TÜRKÇE:SÖZCÜKTE ANLAM SORULARI

 Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım Kurtaran:

MEB’in aralık ayı örnek sorularına baktığımızda Türkçe dersine ilişkin ölçme- değerlendirme kriterlerinin kasım ayı örnek sorularıyla oldukça paralel gittiğini ve yakalanan çizginin bu sorularda da büyük oranda korunduğunu görüyoruz. 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma- anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık verilmiş. Kasım ayı sorularından farklı olarak “sözcükte anlam” sorusu birden fazla kelimenin anlamını buldurmakta. Ancak burada anlam bulma, ezbere değil bağlı olduğu metinden bulmaya dayandırılmış. Öğrencilerden bu soru tipinde yalnızca kelimenin anlamını bulması değil, aynı zamanda bu anlamı bulmacada ilgili yerlere yazarak “anahtar sözcük”e ulaşması da beklenmekte.

BULMACA TEKNİĞİ VAR

Bu soru tipinde “bulmaca” tekniği kullanılarak bilginin hatırlanması ve “anahtar sözcük”le bir senteze ulaşılması amaçlanmıştır. Bu da demek oluyor ki bu konu haziran ayı sınavında es geçilmeyecek ve çocuklarımızın bilgiyi sadece öğrenen değil aynı zamanda doğru şekilde kullanan olmaları beklenecektir. Diğer sorulara baktığımızda yine beklediğimiz ve bizim de sınavlarımızda uyguladığımız gibi “öncüle bağlı sorular”, “metin yorumlama”, “görsel okuma” ile “sözel mantık soruları” yer alıyor. Paragraftaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlama aynı zamanda sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı cümle oluşturma sorusu da var.

DİL BİLGİSİ SORULARI SENTEZE DAYALI

Dil bilgisi sorusuna yer verilmemiş ancak daha önceki örnek sorulardan da anlaşıldığı üzere haziran ayındaki sınavda dil bilgisi konularının da yer alacağını ancak soruların “senteze” dayalı olacağını söyleyebiliriz. Anlam konusuna ağırlık verildiğini gördüğümüz bu sorulara göre, 8. sınıf öğrencilerimizden okuma-anlama çalışmalarına ağırlık verenlerin başarılı olacağı bir sınav bizi bekliyor. Müfredat dışında herhangi bir soru yok ancak soruların farklı daha önce denememiş tarzda olması öğrencilerin bu tarz sorularla hazırlanması gerektiğini gösteriyor. Türkçe sınavının, okuma-anlama dil becerilerini ve sözel mantık düzeyinde yorum yapma becerilerini ölçen, yüksek nitelikli sorulardan oluştuğunu göreceğiz. Özellikle sözel görsel okumanın artacağını düşündüğümüz Türkçe sınavında sözel mantık soru biçimi birden fazla adette sorulacaktır. Örnek sorulara göre bu yılki sınav; okuma-anlama becerileri, görsel ve grafik okuma becerileri, sözel mantık becerileri üst düzeyde gelişmiş öğrencileri belirleyecek.

FEN BİLİMLERİ: TABLOLAR, GÖRSELLER VE DÜZENEKLER

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Rezan Bozkurt:

Fen bilimleri örnek sorularını incelediğimizde MEB’in belirlemiş olduğu müfredat kazanımlarına uygun içerikte sorular olduğu görülüyor. Deneysel soruların karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller, grafikler ve düzenekler içermekte.

“Mevsimler ve İklim” ünitesine ait iki soruda yer alan tablo ve örnek olaylar öğrencinin bilgilerini kullanmasını gerektiren ve yorum gücü yardımı ile cevaplayabileceği sorulardan oluşmakta. “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden yöneltilen üç sorunun ise müfredat kazanımlarına hakim olan öğrencilerin verilen görsellerden de faydalanarak yapacağı değerlendirmelerle çözebileceğini görmekteyiz. Örnek sorular içerisinde yoğun olarak yer alan “Basınç” ünitesine ait dokuz soruda da deneysel düzeneklerin ve günlük yaşam örneklerinin kullanıldığını, grafik okumayı ve bilgiyi kullanarak yorum yapabilmeyi gerektiren seviyede sorular olduğunu görmekteyiz. “Madde ve Endüstri” ünitesine ait olan periyodik sistem sorusunun ise konu ile ilgili temel bilgi düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Özetle, yayınlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görüyoruz.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİNE ÇALIŞIN

 Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ezgi Dursun:  

Yeni yayımlanan örnek soruları incelediğimizde öğrencilerimizin kavram bilgisi üzerinde durmaları gerektiğini anlayabiliyoruz . Kavram bilgisi, dikkat, yorum becerisi, aynı anda birden fazla bilgiyi kullanabilme gibi özellikler tek bir soru üzerinden aynı anda istenmektedir. Bilgilerin yorumlanabilmesini ölçen kompleks soru metinlerine ağırlık verilmiştir.

Bunun yanı sıra harita okuma becerisi gerektiren sorularla karşı karşıyayız. Harita ve görsel içerikli sorular, LGS Sınavlarında öğrencilerin en çok zorlandığı soru tarzları arasında yer almaktadır. Harita okuma bilgisi yeterli olmayan öğrencilerin bu konuya mutlaka ağırlık vermeleri gerekiyor.

Öğrencilerin aynı zamanda, olaylar arasında kronolojik sıralama yapabilme, olay örüntüsüne hakim olma ve olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisini doğru kurabilme konusunda da donanımlı olmaları gerekiyor. Bununla birlikte örnek sorular MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır ve soruların zorluk düzeyi orta düzeydedir.

İNGİLİZCE: SORU KÖKLERİNE DİKKAT

 İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu

Aralık ayı örnek soruları, ekim-kasım ayında yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir. Soru köklerinde bulunan yapı olarak olumsuz soru ifadeleri aralık ayı örnek sorularında da karşımıza çıkmaktadır. Metne bağlı cümle tamamlama soru yapıları ekim-kasım ayı örnek sorularında olduğu gibi aralık ayı örnek sorularında da yer almaktadır. Sorularda kullanılan görseller (gazete, broşür) günlük hayatla ilişkilendirilerek öğrencilerin durumu zihinlerinde canlandırmasını ve soruları daha kolay kavramasını desteklemektedir. Yayımlanan 1. örnek soruda diyalogda üç boşluk tamamlama dikkat çekicidir. Bu soru yapısı Ekim-Kasım ayında yayımlanan örnek sorulardan farklı bir yapıda olup yeni bir soru tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenciler bu tarz sorularda diyaloğu okuyarak sorunun ne istediğini iyi kavramalı ve üst düzey düşünme becerilerini kullanmalıdırlar.

 

 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ÇIKARIM YAPMALARI İSTENİYOR

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak:

Aralık 2018 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi “LGS 3.” örnek sorularını genel itibariyle beğendiğimizi, müfredatta yer alan kazanım başlıkları ekseninde soruların iyi hazırlanmış ve aynı zamanda çözümlerinin kolay olduğunu ifade edebiliriz. Bu ayın sorularının önceki aylarda sunulan örnek sorulara göre biraz daha yorum ve analiz ağırlıklı hazırlanmış olduğu görülmektedir. Aynı çerçevede bilgi boyutu dikkate alınan sorular da yer almaktadır. Soruların kimisinde kuvvetli çeldiriciler yer alırken kimilerinde zayıf çeldiriciler tercih edilerek ortalama soru ayarı tutturulmuştur. Bu ayki sorularda ağırlıklı olarak ‘telif hakkı, kul hakkı, deprem ve sel’ gibi, sosyal hayatın içindeki konuların “dini bakış açısı” çerçevesi dikkate alınarak öğrencilerden çıkarım yapılmasının istendiğini görmekteyiz.”

Paylaş

Yorumlar kapatıldı