2020 LGS şubat ayı örnek soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi?

0

2020 LGS şubat ayı örnek soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), 7 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) ilişkin örnek soruları yayımlamaya devam ediyor. Bu kez de 2020 LGS şubat ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı. 5’ci örnek soru kitapçığına bakanlığın “http://odsgm.meb.gov.tr” adresinden ulaşılabilir. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

2020 LGS ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULARI: EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

2020 LGS şubat ayı örnek soruları haziran ayında yapılacak sınava girecek 8’nci sınıf öğrencilerine sınav soruları hakkında bilgi veriyor. Öğrenciler 2020 LGS şubat ayı örnek soruları bakarak, sınavda çıkacak soru tiplerini ve tarzlarını da görmüş oluyor.

İşte eğitimcilerin 2020 LGS şubat ayı örnek soruları ile ilgili değerlendirmeleri:

FMV AYAZAĞA IŞIK ORTAOKULU EĞİTİMCİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKÇE: GÖRSEL VE METİNLERE DİKKAT

Türkçe sorularına bakıldığında kullanılan metinlerin çok farklı alanlardan seçilmiş olduğunu görüyoruz. Soruların hazırlanmasındaki teknik PISA soru tekniğine giderek daha çok yaklaşıyor. Türkçe sorularında dikkat çeken bir başka konu da fen ve matematik alanlarına ait görsellerin ve metinlerin daha fazla kullanılması. Bu durum, okuma anlama becerisinin tüm alanları kapsayan en önemli beceri olduğunu bir kez daha vurguluyor. 

 

MATEMATİK: SORULAR UZUN ANLAMAK GEREK

 

2020 LGS şubat ayı örnek soruları incelendiğinde uzun soruların çoğunluğu oluşturduğu görülüyor. Öğrencilerden okuduğunu anlama ve anladığını matematiğe çevirmeleri beklenmekte. Öğrencilerin iyi birer matematik okuryazarı olması bu soruları çözmelerinde önemli bir katkı sağlayacak. Daha önceki yayınlanan sorularla karşılaştırıldığında problem çözme becerisi ve analitik düşünme becerisi gerektiren sorular yine çoğunlukta. Diğer taraftan baktığımızda sorularda yapılması gereken işlemlerin çok uzun olmadığını söyleyebiliriz. Öğrencilerin soruyu anladıktan sonra çözmelerinin çok zaman almayacağı tahmin etmekteyiz. Seviye olarak daha önce yayınlanan sorulara göre biraz daha kolay sorular olduğunu söyleyebiliriz.

FEN BİLİMLERİ: DİKKAT ÇEKEN SORU TARZLARI

Geçen yıl yayınlanan sorularda da, bu yıl yayınlanan sorularda da bilgiyi doğrudan test eden kavrama seviyesindeki sorulardan vazgeçilmiştir. Fen Bilimlerinde yer alan sorulardaki geçmiş yıllara kıyasla gözlenen değişimler şu şekildedir:

-Ders kitaplarında geçmeyen, günlük yaşamla ilişkili, öğrencilerin daha önce duymamış olma ihtimali yüksek kavramları kullanmaktan çekinilmemekte. Bilgi olarak soru içerisinde verilen, şaşırtıcı olabilen, ders kitaplarından bağımsız bu kavramlardan yola çıkarak, öğrencilerin ders içerisinde hali hazırda öğrendiği bilgileri ilişkilendirerek yorum yapması, çıkarım yapması, öğrenilen bilginin farklı durumlara uyarlanması beklenmekte.

ÖĞRENİLEN BECERİYİ KULLANMASI BEKLENİYOR

 

-Örneğin; asit-baz konusunda MEB kitabında turnusol kağıdı, metil oranj, fenolftalein yer alırken, örnek sorularda bromtimol mavisinin kullanılması, ayraçların temel çalışma prensibini anlamış olmayı ve öğrenilen beceriyi farklı durumlara uygulamayı gerektirmekte. Buna benzer sorular aslında zor soru olarak değerlendirilmemeli. Bu sorular farklı kavramlar içerse de cevabı içinde sorular olarak görülebilir.

-Sorularda sadece verilen metne bağlı kalarak konunun özünü yakalaması, net düşünmesi beklenmekte. Bu tarz sorular öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini, çıkarım yapma becerisini ve üst düzey düşünme becerilerini ölçmekte. Örneğin geçmiş yıllarda adaptasyon kavramı ile ilgili olarak yalnızca ‘hangisi bir adaptasyondur?’ gibi sorular sorulurken, bu kazanımda artık beklenen sorular, bir hayvanın geliştirdiği adaptasyonun hangi amaçla olduğunun çıkarım yoluyla anlaşılması (savunma, avlanma, kamuflaj gibi), buna benzer adaptasyon geçiren canlının şıklarda bulunması gibi bir soru tarzına dönmüştür. Bu yeni soru tarzında öğrenciler her şıkkı incelerken metinde yaptığı yorumun üzerine, yine çıkarımlar yaparak ilerlemektedir.

SORULARIN UZUNLUĞU ARTTI

-Araştırma, bilimsel bilgi, deney düzeneği kurma soruları fen bilimlerinde eski sistemlerde de vardı, ancak bu sorularda da soruların uzunluğu artmıştır. Geçmiş yıllardaki deney sorularında öğrencilerin doğrudan deney değişkenlerini bulmaları beklenirken, artık verilen amaca uygun düzenek kurabilmeleri ve deney değişkenlerini kendilerinin belirlemeleri beklenmektedir. Bu açıdan sorgulama dayalı öğrenmede zorluk derecesi artırılmıştır denilebilir.

-Grafik yorumlama sorularında, öğrencilerin çok dikkatli olması beklenmektedir. Grafiklerin eksenleri alışılmış değişkenlerle verilmeyip iki-üç basamaklı, neden sonuç ilişkileri kurarak, hatta dolaylı düşünmeyi gerektirebilmektedir. Bu soruların çözümünde öğrencilerin sonucu görebilmek için çözüm basamaklarını, ilişkilendirmeleri, net biçimde, hiçbir basamağı atlamadan not etmeleri gerekebilir.

EZBER BİLGİ GEREKSİZ Mİ?

-İşlem gerektiren soru kalmamıştır. Sorular formülle değil, konunun temel prensiplerine hakimiyet üzerinden yorum gerektirmektedir.

-LGS’de ezber bilgiler tamamen gereksizdir demek doğru olmayacaktır, zor denebilecek bilgileri soruda vermeden, bilginin alışılmadık bir bağlamda kullanılmasını gerektiren sorular da sorulabilmektedir. Konuya ait her türlü detayın önemli olduğu 2019 Mayıs ayı örnek sorularında örneği sorulmuş ve LGS’de çıkan araba boyama sorusundan anlaşılabilir. LGS’de sorulan soru hem zor bir bilginin bilinmesini, hem de üzerinden yorum yapılmasını gerektirmektedir. Bu sebeple en ufacık detayların, her çeşit örneğin önemli olduğu net bir biçimde görülmüştür.

Özetle ders içerisinde edinilen bilgi günlük hayata ilişkin ne kadar farklı durumda ilişkilendirerek, uyarlanarak öğrenilirse, öğrenciler bu şekilde düşünmeye ne kadar alışırlarsa LGS’de başarıya o kadar yaklaşmış olacaklardır.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİNE DİKKAT

Soruların geneline bakıldığında okuduğunu anlama ve yorumlama becerisinin ölçülmek istendiği görülüyor. TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kavram bilgisine de değinilmektedir. Bu noktada öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama dışında dersin içeriği ile ilgili kavramları doğru yerde kullanma becerilerinin de ölçüldüğü görülmektedir. Kavram bilgisinin konular arasında geçiş unsuru olarak kullanıldığı görülmekte ve öğrenciden bağlantıları yapabilmesi beklenmektedir. Ayrıca örnek sorularda haritalara yer verilerek öğrencilerin harita bilgisinin ve haritayı doğru okuma ve yorumlama becerilerinin ölçülmek istendiği görülmektedir. MEB örnek sorularında görsel okuma becerisinin de üzerinde durulduğu göze çarpmaktadır. Bu tür sorularda öğrencilerin dikkat becerileri de sorunun çözümünde büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin olayların neden sonuç ilişkilerini doğru oluşturmaları da ölçülmek istenmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

Sorularda öğrencilerin yorum kabiliyetini ölçmenin yanında kavram bilgisine ve bu bilginin doğru kullanılmasına önem verildiği görülmekte. Soruların bir kısmının gündelik hayattan ve sosyal problemlerden yola çıkılarak örneklemeler üzerinden çıkarımlarda bulunma şeklinde hazırlanmış olması dikkat çekmekte. MEB müfredatında yer alan kazanımlara uygun olarak oldukça net ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış olduğu görülmekte. MEB örnek sorularında görsel okuma becerisinin de üzerinde durulduğu göze çarpmakta. Bu tür sorularda öğrencilerin dikkat becerileri de sorunun çözümünde büyük önem taşımaktadır.

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: TEMEL DİL BECERİLERİ YOKLANIYOR

 

2020 Şubat ayı LGS örnek sorularına bakıldığında soruların Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programı ve kazanımlarına uygun, yayımlanan örnek sorulara ve LGS’ye paralel olduğu görülmekte. Temel dil becerilerini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılır. Öğrencinin sadece bilgisini değil; okuduklarını anlama-yorumlama, deyimler arası ilişki kurma, dil ve düşünce bağı oluşturma, doğru analiz ve sentez yapabilme, grafik-tablo okuma, akıl yürütme becerisini de sorgulayan sorular. Okuduklarını grafik ile ifade edebilme sorusu, öğrencilerin birden fazla becerisi yoklamakta ve grafikle somutlaştırılması istemekte. 

Ayrıca bu ayki örnek sorular, öğrencilerden sözel mantık becerisini kullanmayı, simgeleri doğru analiz edip yerine koyabilmeyi, metinlerdeki anlam bütünlüğünü yakalayabilmeyi, okuduklarını anlamlandırıp metinle ilişkilendirerek sonuç çıkarmayı hedeflemekte. Temel bilgisi öncülde verilen “cümlenin ögeleri” ile ilgili dil bilgisi sorusunda öğrencinin bilgiyi doğru transfer etmesi istenmekte. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “hava durumu” ile ilgili sorularda ise öğrencinin güncel yaşamda edindiği bilgileri kullanması beklenmekte.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: TEMEL KAZANIMLAR SORGULANIYOR

2020 LGS şubat ayı örnek soruları daha önceki sorularda olduğu gibi görsel okuma becerisini ölçen bir soruya yer verilmiş. Savaşların bitmesi; yeni devletin kurulması sonrasında çağdaşlaşan Türkiye’nin toplumsal, ekonomik alandaki gelişimini anlatan orta güçlükte metinlere ve öncüllü sorulara yer verilmiş. Bu soru türlerinde öğrencinin doğru yanıta ulaşabilmesi için; temel kazanımları edinmiş olmasının yanı sıra okuma-anlama, yorumlama ve ilişki kurma becerilerinin yeterli olması gerekmekte.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: OKUDUĞUNU ANLAMA ÖNEMLİ

2020 LGS yubat ayı örnek soruları müfredata uygun hazırlanmış olup okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik. Ayetler ve günlük yaşamdan örneklerle desteklenen soruların yanı sıra kavram bilgisi gerektiren sorular da örnekler arasında yer almakta. Genel olarak soruların orta güçlükte olduğu düşünülmekte.

 İNGİLİZCE: DİKKATLİ OKUMA İSTİYOR

Güncel temalardan görsellerle desteklenerek hazırlanan sorular olumlu mesaj içermekte.  Zorluk düzeyinin yüksek olduğu düşünülen ‘The Internet’ ünitesi ile ilgili ilk soru, online kısa bir metni okuyup metinden çıkarım yapılmasını gerektirmekte. ‘Adventures’ temasına yönelik olarak hazırlanan 3. soru görselle desteklenmiş, okuduğunu anlama becerisi ve dikkati ölçmekte. Aynı temadan hazırlanan anlama ve kelime bilgisi becerilerini ölçmeye yönelik 4 ve 5. soruların ise olumsuz soru kökü ile hazırlanmış olması dikkatli okumayı gerektirmekte. Genel olarak soruların zor olduğu söylenebilir.

 

MATEMATİK: ANLAMA BECERİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Zorluk derecesi, önceki aylarda yayımlanan örnek sorulara paralel. Ağırlıklı olarak “Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler” konusunu içeren soruların yanı sıra “Olasılık, Veri Analizi, Cebirsel İfadeleri Çarpanlarına Ayırma” konuları ile ilgili sorular da yer almakta. Günlük hayatla ilişkilendirilen, görsellerle desteklenen sorularda okuma anlama becerisinin öne çıktığı görülmekte. Öğrencilerin doğru yanıta ulaşabilmeleri için soruları dikkatli bir biçimde okuyarak işlem basamaklarını adım adım çözmeleri gerekmekte.

 

FEN BİLİMLERİ: TABLO VE GRAFİK YORUMLAMALARINA DİKKAT

2020 LGS şubat ayı örnek soru kapsamında yoğunluklu olarak basit makineler konusuna yer verilmekle birlikte her üniteden soru yer almakta. Günlük hayatla ilişkilendirilen ve örnek durumlarda verilen bilgileri kullanarak sonuca ulaşmayı gerektiren sorularda, deneysel verilerin tablo ve grafiklerle yorumlanmasına ağırlık verilmiş. Faklı bir gösterimle hazırlanan periyodik tablo sorusu dikkat çekici nitelikte. Soruların güçlüğünün yüksek, çeldiricilerin kuvvetli olduğu düşünülmekte.

 

 

 

 

Paylaş

Yorumlar kapatıldı

  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d