İmam hatip ve meslek liselerine ‘başarısızlık’ belgesi

0

İmam hatip ve meslek liselerine ‘başarısızlık’ belgesi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığı, “2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu”nu yayımladı. Rapora göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullarda devamsızlığı azaltmak için hayata geçirdiği ödül mekanizmaları 2018 yılında da çözüm olmadı. Önceki yıllarda, en fazla devamsızlık yapılan okul türleri olan mesleki ve teknik liseler ile Anadolu imam hatip liseleri, devamsızlık oranlarında yine öne çıktı.

Mesleki ve teknik liselerde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı yüzde 44’e, Anadolu imam hatip liselerinde ise yüzde 36’ya yükseldi. Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre bakanlığın, devamsızlığın azaltılmasına ilişkin koyduğu hedef yalnızca ortaokullarda tuttu.

İMAM HATİP VE MESLEK LİSELERİNE ‘BAŞARISIZLIK’ BELGESİ

Ortaokullarda 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı yüzde 9,98 oldu. Bu oran, imam hatip ortaokullarında ise hedefin üç puan altında kalarak yüzde 8,86 ile ifade edildi.

Yüksek devamsızlık verilerini değerlendiren MEB, öğrencileri okullardan uzaklaştıran en önemli nedenleri, “Ekonomik, sosyal ve kültürel” üst başlıklarıyla sıraladı. Mevsimlik tarım işçiliğinden kaynaklı göçlerin devamsızlığa doğrudan etki yaptığına işaret eden Bakanlık, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: “Eğitim ve öğretim dönemine rastlayan bu göçler neticesinde zorunlu öğrenim çağındaki birçok çocuğumuzun eğitim ortamından uzaklaşmaları yani devamsızlığın artmasına yol açtığı gözlenmiştir.”

ÖZEL OKULDA HEDEFİ TUTTURDU

Eğitim alanında birçok hedefi ıskalayan MEB’in az sayıda tutturduğu hedeflerden birinin, “2018 yılında özel öğretimin payını artırmak” hedefi olması dikkat çekti. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 2 bin 170 yeni özel okul açıldığını duyuran Bakanlık okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki toplam özel okul sayısının 11 bin 382’ye ulaştığını bildirdi.

BAŞARI ORTALAMALARI DÜŞÜK

2018 yılında öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamasının en düşük olduğu okul türü anadolu imam hatip liseleri olarak göze çarptı. Anadolu imam hatip liselerindeki 65,98’lik düşük başarı ortalamasını kabul eden Bakanlık, 2019 yılında yetiştirme ve destekleme kursları kanalıyla yıl sonu başarı puanı ortalamasının artacağını savundu. Meslek liselerinin ortalama başarı puanı 66,70 olarak rapora yansıdı.

SANAT FAALİYETLERİNE İLGİ YOK

Öğrencilerin okula devam durumları ile başarı puanlarında en başarısız okul türü olan imam hatipler, sanat, bilim, kültür ve spor faaliyetlerine katılımda da geride kaldı. İmam hatip ortaokullarında sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından birinde en az bir faaliyete katılan öğrencilerin oranı yalnızca yüzde 54,75 oldu. Bu oran ilkokullarda yüzde 82,58, ortaokullarda yüzde 84,78, meslek liselerinde ise yüzde 100 olarak rapora kaydedildi.

ÜSTÜNLÜKLER VE ZAYIFLIKLAR NEDİR?

MEB, 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan faaliyetlere ilişkin, “Üstünlükler ve Zayıflıklar” şeması hazırladı. Bakanlığın, “Özel öğretimi destekleyici teşvik mekanizmaları” ile “Sektörle iş birliğinin giderek geliştirilmesi” konularında kendisini üstün görmesi dikkati çekti. Eğitime yönelik aldığı hemen her kararda eğitim sendikalarının, velilerin ve öğrencilerin sesine kulak tıkayan MEB, “Eğitim politikalarının belirlenmesinde paydaşların görüş ve önerilerinin dikkate alınması” konusunu üstün özellikler arasında sıraladı.

KİTAP OKUMADA BİLE HEDEF TUTMADI

MEB, 2018 yılında öğrenci başına okunan kitap sayısını da beklenilen oranda artıramadı. İlkokullarda öğrenci başına okunan kitap sayısı 25 olarak hedeflenirken bu sayı 22’de kaldı. Ortaokullarda öğrenci başına 12 olan kitap okuma hedefi ise 9’da takıldı. Anadolu imam hatip liselerinde öğrenci başına okunan kitap sayısının 4 olması ise dikkatlerden kaçmadı. İmam hatip ortaokullarında öğrenci başına bir yılda dokuz kitap okundu. Okul kütüphanelerine 2018’de 380 bin kitap göndermeyi hedefleyen MEB, okullara yalnızca 206 bin kitap gönderebildi.

 

Paylaş

Yorumlar kapatıldı