Özel öğretim kursları için kapatma cezası geliyor

0

Özel öğretim kursları için kapatma cezası geliyor. Dershanelerin kapatılması ile birlikte özel öğretim kurslarına dönüşen kurumlar “1 bilim grubu” kuralına uymadıkları takdirde kapatma cezası ile karşılaşacak. Özel öğretim kursları için önce 3, sonra 5 bilim grubunda kurs açma izni getirildi. Daha sonra ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel öğretim kursları için bu sayısı 1’e indirdi. Ağustos 2017 tarihinden itibaren özel öğretim kursları ancak bir bilim grubunda kurs açabilecek. Eğer bu kurala uymazlarsa önce para sonra da kapatma cezası ile karşılaşacaklar.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI İÇİN TAKİP SİSTEMİ KURDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel öğretim kurslarını takip edecek. Üniversiteye hazırlık dersleri veren özel öğretim kursları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından elektronik sistemle takip edilecek. 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren özel öğretim kursları için yalnızca bir bilim grubunda ders verip vermedikleri bu sistem ile izlenecek. Eğer bu kurala uymazsa özel öğretim kursları için önce para sonra da kapatma cezası gelecek.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖTÜRÜLDÜ

Mevzuatın ilk düzenlendiği dönemde, özel öğretim kurslarının 8 bilim grubundan en fazla 3’ü ile faaliyet gösterebileceği öngörülmüştü. Ancak 3 bilim grubu sınırlamasını öngören değişiklik, iptali istemiyle Danıştaya taşındı. Danıştay 2015 yılının Aralık ayında 3 bilim grubu sınırlaması hakkında yürütmenin durdurulması kararı vermişti. Karar üzerine özel öğretim kurslarının bilim grubu sayısı geçen yılın nisan ayında Bakanlıkça 5’e çıkarılmıştı.

Öte yandan, yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca 2016 Mayıs ayında haklı bulunan Bakanlığın bilim grubu sınırlaması yapmaya yetkili olduğu hükme bağlandı.

YENİ KARARLA SAYI 1 OLDU

Bu kararın ardından geçen yılın ağustos ayında özel öğretim kurslarının faaliyet gösterebileceği bilim grubu sayısı bire düşürüldü. Ayrıca 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile de özel öğretim kursu tanımı bağımsız bir kurum olarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na eklendi ve açılabilecek bilim grubu sayısı da yönetmelikteki düzenlemeye uygun olarak “bir” olarak belirlendi.

1 AĞUSTOS SON TARİH

Kanuni düzenleme gereğince daha önceden açılmış olup halen birden fazla bilim grubuyla faaliyet gösteren kursların, 1 Ağustos 2017’ye kadar yapılarını “bir” bilim grubunda faaliyet gösterecek hale getirme zorunluluğu bulunuyor. Bir bilim grubu dışında faaliyet gösteren kurumlara kanun gereği idari para cezaları uygulanacak, sonrasında aynı şekilde faaliyet göstermeleri halinde ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

HANGİ BİLİM GRUPLARI VAR?

Özel öğretim kurslarının faaliyet gösterebilecekleri alan, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe gruplarından sadece biri olabilecek.

Paylaş

Yorumlar kapatıldı

  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d