Üniversitelere bireysel kayıtlar: Hangi evraklar isteniyor?

0

Üniversitelere bireysel kayıtlar: Hangi evraklar isteniyor? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adaylar için üniversitelere bireysel kayıtlar başladı. Üniversitelere bireysel kayıtlar için son tarih 23 Ağustos. Bu süreye kadar kayıtlarını yaptırmayanlar haklarını yitirecek. Gelecek yıl da YKS’ye girdiklerinde ortaöğretim başarı puanları yarıya düşecek.

Üniversitelere bireysel kayıtlar bugün başladı. Geçtiğimiz 16 Ağustos’ta da e-kayıt süreci başlamıştı. Adaylar e-devlet kapısı üzerinden elektronik kayıtlarını 21 Ağustos 2019 tarihine kadar yapacak. Üniversiteye şahsen yapılacak olan kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTELERE BİREYSEL KAYITLAR: HANGİ EVRAKLAR İSTENİYOR?

 1. a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.
 2. b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 3. c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 4. d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge.
 5. e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.

ADAYLARIN BİZZAT BAŞVURMALARI GEREKİYOR

 1. a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç)  gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 2. b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 
 3. c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 4. d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 5. e) Yükseköğretim kurumları,  kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
 6. f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

İKİ PROGRAMDA OLANLAR

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin YÖK kararı bulunuyor. Bu nedenle durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

 

Paylaş

Yorumlar kapatıldı