Yeni 2020 LGS mart ayı örnek soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi?

0

Yeni 2020 LGS mart ayı örnek soruları: Eğitimciler nasıl yorumladı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni 2020 LGS mart ayı örnek soruları kitapçığını yayımladı.  Bundan sonra örnek sorular yalnızca birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını ölçen sorular olacak. Bu sene Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenciler yalnızca birinci dönemde işlenmiş konularından sorumlu olacak.

YENİ 2020 LGS MART AYI ÖRNEK SORULARI: EĞİTİMCİLER NASIL YORUMLADI?

Eğitimciler yeni 2020 LGS mart ayı örnek soruları nasıl değerlendirdi? İşte Özel Arı Okulları ile FMV Işık Okulları eğitimcilerinin yorumları:

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

MATEMATİK: YÖNERGELERİ TAKİP EDENLER KAZANACAK

Günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların tümünde görsellere yer verilmiş böylece soruların daha anlaşılır olması sağlanmış. Verilen yönergeyi yorumlayabilen, soruların aşamalarını iyi takip edebilen ve kazanımlara hakim öğrenciler zorlanmadan doğru yanıtlara ulaşabilecek.

FEN BİLİMLERİ: GÖRSEL OKUMA ÖNEMLİ

Sorular deney düzenekleri, tablo ve grafikler ile kurgulanmış. Görsel okuma, verileri yorumlama ve analiz yapma becerilerini ölçer nitelikte sorular. Verilen bilgiyi kullanarak çıkarım yapma, analiz etme üzerine kurulan soru sayısının fazla olması dikkat çekiyor.

Grafik içeren sorularda öğrencinin grafiği iyi okumalarının yanı sıra sayısal verileri doğru yorumlamaları beklenmekte. Daha önceki sorulara göre kısa ama sayısal veri yorumlaması istiyor. Bilimsel süreç becerisi edinmiş öğrenciler zorlanmadan çözebilecek.

TÜRKÇE: OKUDUĞUNU ANLAMA VE SENTEZ YAPABİLME

Yeni 2020 LGS mart ayı örnek soruları Türkçede soruların zorluk derecesi orta düzeyde. Okuduğunu anlama, metnin içeriğini yorumlama, sentez ve analiz yapma soruları kolay anlaşılır biçimde. Günlük yaşamla ilişkili ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek şekilde hazırlanmış.

Örneğin 3. sorudaki metinde ilaç kullanımıyla ilgili güncel bir sorun ele alınmış, öğrencilerden bu soruna uygun olan çözümü belirlemeleri ve böylece akıl yürütme yöntemiyle soruyu çözmeleri istenmiş.

Bunun yanı sıra anlatım biçimleri ve noktalama işaretleri soruları öğrencinin bilgisini kullanıp kolayca çözebileceği sorular.

“Matematik” dersindeki “dizi-şifre” kazanımıyla ilişkili olup disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan, harf şifreleme yoluyla oluşturulan sözel mantık sorusu diğer sorulardan daha fazla zaman harcatıyor.

Sorular ağırlıklı anlam bilgisi sorularından oluşuyor. Dil bilgisi (fiilimsi, cümlenin ögeleri, eylem çatısı vs.) konularına yer verilmemiş.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: TEMEL KAZANIMLAR ÖNEMLİ

Soruların geneli önceki aylardaki gibi ön bilgi verilerek öğrencinin yorumlama becerisini ölçer nitelikte. Temel kazanımları edinmiş, yorumlama ve ilişki kurma becerilerine sahip öğrenciler için orta güçlükte. Bu ay görsel okuma içeren soru yok.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLİ

İlk üç üniteyi kapsıyor. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş hadis ve ayetlerden çıkarım yapma, okuduğunu anlama yorumlama ve temel kavram bilgisini ölçmeye yönelik. Orta güçlükte.

İNGİLİZCE: UZUNLUKLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Diyalogların ve seçeneklerde yer alan ifadelerin uzunlukları dikkat çekiyor. Görsellerle destekleniyor. Verilen diyaloğu anlamlı bir biçimde tamamlama, çıkarımda bulunma, tabloda yer alan kelime bilgisini kullanarak okuduğunu anlama, yorumlama ve parçanın ana fikrini bulma gibi becerilerini ölçüyor.

FMV ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

MATEMATİK: BİRİNCİ DÖNEM KONULARI VAR

Matematik Bölüm Başkanı Nadin Tozluyan

Yeni 2020 LGS mart ayı örnek soruları daha önceki örnek sorulardan farklı olarak sadece son işlenen konulardan değil, 1. Dönemi kapsayan tüm konulardan hazırlanmıştır. Sorular tamamen son yıllarda sorulan LGS tarzı sorulardan oluşmakta. Bilgi ve kavrama seviyesinde sorular.  Sorular genel olarak tüm öğrencilerin dikkatli okuyup, doğru yorum yapmaları gereken formatta hazırlanmıştır.

FEN BİLİMLERİ: PISA TARZI SORULAR

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Hakan Çay

Sorular, deney sonucu ve veri -tablo yorumlama, analiz ve çıkarım yapma, verilen bilgiler içinden en uygun ve kullanılabilir olanını seçme gibi becerilerin ölçülmesi üzerinde kurgulanmıştır. Soruların doğru cevaplanabilmesi için çözümün farklı basamaklarında farklı bakış açılarının kullanılması gerekmektedir. Sorular uluslararası uygulanan PISA, TIMSS tarzı sorulara benzerlik göstermektedir.

TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: ANLAMA VE ANALİZ YAPMA

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Yelda Baba

Mart ayı örnek sorularına bakıldığında görsel okuma içeren bir soru bulunmadığı görülmektedir. Sorular dersin terminolojisine ve temel bilgiye hâkim olan, okuduğunu anlama ve analiz yapabilme becerisine sahip olan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilecek niteliktedir. Sorular sadece birinci dönem kazanımlarından seçilmiştir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: GÜNCEL SORULAR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Numan Erdem

Okuduğunu anlama ve yorumlama tarzı sorular sorulmuş. Özellikle “Din ve Hayat” ünitesinden güncel,  hijyen kuralları çerçevesinde  bir soru sorulmuş. “Zekat ve Sadaka” ünitesinden ayetlerin anlamını kavrama ve yorumlamayı hedefleyen  zor bir soru sorulmuştur. Sorular kazanımlara uygun ve kaliteli olarak hazırlanmıştır.

İNGİLİZCE: KELİME VE YAPI BİLGİSİ ÖNEMLİ

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Yonca İşlek

Sorular ezbere dayalı olmayan ve ancak okuduğunu anlayan ve bundan sonuç çıkartabilen öğrencilerin yapabileceği nitelikte oldukları söylenebilir. Okuduğunu anlayabilmek için özellikle kelime bilgisi ancak bunun yanı sıra yapı bilgisi ön plana çıkmaktadır. Kelime ve yapı bilgisinden sonra soruları doğru yapabilmek için aranan beceriler: Okuduğunu anlama, anlayarak eşleştirme, okuduğu metnin genel konusunu bulabilme, birden fazla veriyi kullanarak analiz etme.

TÜRKÇE: OKUMA BECERİSİ VE ANLAM BİLGİSİ

Türkçe Bölüm Başkanı Neşe Sezer Cemali

Türkçe örnek soruları incelendiğinde öğrencinin ezberci yaklaşımdan uzaklaşıp bilgiyi soruya transfer etme becerilerinin ölçülmeye çalışıldığı görülmektedir.  Sorular, verilen bilgiden çıkarım yapabilme becerisini ölçmeye yönelik hazırlanmış ve seçilen metinlerle öğrencilere kültürel farkındalık ve yetkinlikler kazandırılmaya çalışılmıştır.

Mart 2020 soruları, diğer örnek sorularla kıyaslandığında görsel ve sözel mantık/muhakeme konularından yalnızca bir soru sorulduğu görülmektedir. Dil Bilgisi alanında ise sadece Noktalama İşaretleri konusundan soru gelmiştir. Anlam sorularına ağırlık verilmiştir. Sözcük, cümle ve paragraf anlamına dayalı sorularda okuma becerisi, okuma alışkanlığı olan öğrencinin ön plana çıkarılmaya çalışıldığı görülmektedir. Okuma alışkanlığı gelişmiş, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği nitelikte sorular hazırlanmıştır.

 

Paylaş

Yorumlar kapatıldı

  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d